Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Aktualne problemy świadczeń rodzinnych

Zdjęcie ilustracyjne

Aktualne problemy świadczeń rodzinnych

Szanowni Państwo, 
serdecznie zapraszamy Państwa na otwarte Seminarium Naukowe Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK pn. "Aktualne problemy świadczeń rodzinnych". 

 

PROGRAM

10:00 – 10:15

Powitanie gości i uroczyste otwarcie konferencji – dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK (Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK)

10:15 – 11:30

I panel - prowadzenie: dr Bartłomiej Chludziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  1. dr hab. Katarzyna Małysa Sulińska, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie) & mgr Anna Kawecka (członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie): Świadczenia opiekuńcze – ocena obowiązujących regulacji normatywnych
  2. dr hab. Wojciech Maciejko, prof. KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego): Podanie w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego w okresie epidemii
  3. dr hab. Tomasz Brzezicki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): O stosowaniu k.p.a. w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

DYSKUSJA

11:30 – 13:00

II panel – prowadzenie dr Karolina Rokicka-Murszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  1. dr Dominika Cendrowicz (Uniwersytet Wrocławski): Podmiotowe aspekty prawa do świadczeń rodzinnych
  2. dr Łukasz Maszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Sposób ustalania wysokości świadczeń rodzinnych w świetle projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wniesionego w dniu 17 lutego 2021 r. (druk nr 995)
  3. mgr Damian Aptowicz (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy): Uchwała NSA z dnia 8 listopada 2021 r. (I OPS 2/21) i jej wpływ na świadczenia rodzinne
  4. mgr Aleksandra Główczewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
    w Toruniu) & mgr Dominika Zawacka-Klonowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Świadczenie pielęgnacyjne a renta. Rozważania na tle wyroku TK z dnia 26 czerwca 2019 r. (SK 2/17)

 
Link do zespołu na MS Teams, gdzie odbędzie się Seminarium: TUTAJ
 
Udział w Seminarium jest bezpłatny.
 
Komitet Organizacyjno-Naukowy:
dr Bartłomiej Chludziński (bartekch@umk.pl)
dr Karolina Rokicka-Murszewska (krm@umk.pl)
mgr Tomasz Kuczyński – sekretarz Seminarium (t.kuczynski@umk.pl)
przy wsparciu zespołu Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK

pozostałe wiadomości