Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

OKN Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego

Zdjęcie ilustracyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego

Katedra Prawa Administracyjnego oraz Koło Naukowe Marketingu Prawniczego UMK serdecznie zaprasza na organizowaną w formie zdalnej (MS Teams) w dniu 20 stycznia 2022 r. w Toruniu, III edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawniczych Zawodów Zaufania Publicznego. Kolejną edycję konferencji postanowiliśmy poświęcić zagadnieniu "Członkostwa w samorządach zawodowych".
Konferencja poświęcona zostanie przede wszystkim zagadnieniom związanymi z przynależnością do samorządów prawniczych zawodów zaufania publicznego. Problematyka ta będzie rozpatrywana w dwóch aspektach - teoretyczno-naukowym oraz praktycznym. Uznaliśmy, że obserwowane w ostatnim czasie zmiany legislacyjne zmierzające do włączenia w poczet członków samorządów zawodowych nie tylko osób samodzielnie wykonujących czynności zawodowe jest na tyle kontrowersyjne, że warto tej problematyce poświęcić dyskusję naukową.
31 grudnia 2021 r. - czas na rejestrację
7 stycznia 2022 r. - termin wpłaty opłaty konferencyjnej
Owocem obrad będzie publikacja pokonferencyjna.
WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY TUTAJ: https://konferencjazzp.umk.pl

pozostałe wiadomości