Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prof. Henryk Nowicki przewodniczącym komisji konkursowej na stanowisko Prezesa KIO

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK, Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, został powołany w dniu 15 grudnia 2021 roku (zarządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii) na Przewodniczącego Komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W okresie lipiec-październik 2021 roku profesor Henryk Nowicki pełnił również funkcję Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej.

pozostałe wiadomości