Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studenci WPiA nagrodzeni !!

Zdjęcie ilustracyjne

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy przemiłą wiadomość z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, które wraz z CRIDO organizuje  Konkurs dla studentów na najlepszą glosę do wyroku NSA, WSA, TK albo TSUE w sprawach podatkowych zapadłego w latach 2020-2021, prezentowaną w ramach  XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej dla studentów pt. Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych (Łódź, 14 grudnia 2021 r.).
 
Pan Michał Olejnik – student prawa na naszym Wydziale – otrzymał Nagrodę I Stopnia za przedstawienie Glosy do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r., sygn. II FPS 1/21
 
Pani Oliwia Gogol wraz z  Panią Martyną Oryl (obie Panie są studentkami prawa) otrzymały Wyróżnienie za wygłoszenie Glosy do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 września 2021 r., sygn. C-855/19
 
Serdecznie Państwu gratulujemy !!

pozostałe wiadomości