Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rozstrzygnięcie I tury rekrutacji - Program Erasmus

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

W dniu 30 października 2018 r. Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła złożone w I turze rekrutacji wnioski studentów WPiA UMK ubiegających się o wyjazd na studia zagraniczne w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019, w ramach Programu Erasmus+.

Lista numerów albumów osób wnioskujących o wyjazd, wraz z informacją o przyznaniu (bądź odmowie przyznania) preferowanego wyjazdu w rezultacie rozstrzygnięcia I tury rekrutacji, znajduje się w załączeniu.

Wciąż trwa II tura rekrutacji uzupełniającej, która zakończy się w terminie wskazanym w zasadach rekrutacji. Z listą wolnych miejsc w ośrodkach partnerskich WPiA UMK, dostępnych w II turze, można zapoznać się aktywując link znajdujący się w zasadach rekrutacji. Z listy tej należy wyłączyć te uczelnie zagraniczne, które nie będą przyjmowały naszych studentów z uwagi na upływ terminów do nadsyłania nominacji (stosowne daty znajdują się w nawiasach). Nadto z listy tej należy wyłączyć - z uwagi na przyznane miejsca po I turze rekrutacji - Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Genui oraz Uniwersytet w Padwie.

ROZSTRZYGNIĘCIE I TURY JESIEŃ

pozostałe wiadomości