Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmarł dr Stanisław Kraszewski

Zdjęcie ilustracyjne

Zmarł dr Stanisław Kraszewski, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMK. Miał 67 lat.

Stanisław Kraszewski urodził się 16 maja 1954 r. w Rypinie. W roku 1972 ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. M. Kopernika w Toruniu, po czym podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończył je w roku 1976, przedstawiając pracę magisterską pt. "Sądowa kontrola aktów administracyjnych", napisaną pod kierunkiem prof. Eugeniusza Ochendowskiego. Praca została w 1977 r. wyróżniona przez dwutygodnik "Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja".

1 września 1976 r. podjął pracę w Zakładzie Prawa Administracyjnego ówczesnego Instytutu Administracji i Zarządzania UMK jako pracownik naukowo-dydaktyczny, na stanowiskach od asystenta stażysty do adiunkta, a od roku 1995 do 2002 jako pracownik dydaktyczny na stanowisku starszego wykładowcy. W roku 1985 obronił pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. Eugeniusza Ochendowskiego na temat "Ochrona prawna użytkowników zakładów administracyjnych".

Jako nauczyciel akademicki prowadził ćwiczenia i wykłady z prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem administracyjnym, prawa ustroju administracji publicznej, prawa administracyjnego międzynarodowego, prawa mieszkaniowego, prawa samorządu terytorialnego, prawa ochrony środowiska, kontroli administracji, organizacji pracy w administracji oraz seminaria dyplomowe dla studentów studiów zawodowych.

W pracy badawczej Stanisław Kraszewski koncentrował się na zagadnieniach zakładów administracyjnych oraz ochrony prawnej ich użytkowników, samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego, ochrony środowiska (w szczególności w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz prawa wodnego) prawa szkolnictwa wyższego, prawa atomowego, postępowania administracyjnego oraz z zakresu źródeł prawa administracyjnego.

W roku 1986 odbył staż zawodowy w Państwowej Agencji Atomistyki, a następnie w okresie od 1986 do 1991 r. wypełniał obowiązki legislatora i przygotowywał akty wykonawcze do prawa atomowego. Ponadto uczestniczył w pracach badawczo-wdrożeniowych związanych z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną (dotyczących między innymi zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom i związanej z nimi odpowiedzialności cywilnej, zagadnień organizacji dozoru jądrowego, współpracy międzynarodowej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony radiologicznej).

W roku 1988 ukończył aplikację radcowską i 17 lutego 1989 r. został wpisany na listę radców prawnych. W latach 1991-2016 pracował w kancelarii, świadcząc usługi prawnicze w zakresie prawa działalności gospodarczej (prawa korporacyjnego) i prawa handlowego, a także prawa pracy, prawa podatkowego, cywilnego i administracyjnego. W roku 2008 został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Toruniu i wykonywał zawód adwokata, kontynuując działalność swojej kancelarii.

Był członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Pięknych "Znaki Czasu" w Toruniu, działając na rzecz powstania w Toruniu Muzeum Sztuki Współczesnej. Jako miłośnik sztuki filmowej był wieloletnim współpracownikiem Fundacji Tumult, wspierając działania związane z jej aktywnością kulturalną, w szczególności Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek 14 lutego 2022 r. o godz. 14:00 mszą żałobną w kaplicy p.w. Narodzenia NMP (parafia polskokatolicka) przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu parafialnym Św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego.

pozostałe wiadomości