Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sukces w prestiżowym konkursie Horizon Europe 2021

Zdjęcie ilustracyjne

Z radością informujemy, że projekt Responding to Emerging Dissensus: Supranational Instruments & Norms of European Liberal Democracy (RED-SPINEL) został zakwalifikowany do finansowania w ramach prestiżowego Programu Horyzont Europa organizowanego przez Komisję Europejską (Horizon Europe 2021, topic DEM – 01 – The future of European democracy in Europe).

RED-SPINEL to trwający 36 miesięcy, wart 3,2 mln euro, interdyscyplinarny i międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy siedem instytucji szkolnictwa wyższego: Université libre de Bruxelles, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, Universiteit van Amsterdam, Universitatea Babeș-Bolyai, HEC Paris, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz University of Warwick. W pracach konsorcjum będzie brało także czterech partnerów społeczych: Peace Action, Training and Research Institute w Rumunii, Milieu Consulting, Magyar Helsinki Bizottság/Hungarian Helsinki Committee oraz Stichting Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael.

Koordynatorem całego projektu jest prof. Ramona Coman z Université libre de Bruxelles, zaś liderem polskiej grupy jest dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK z Katedry Prawa Konstytucyjnego. W skład zespołu badawczego wejdą również: prof. dr hab. Zbigniew Witkowski; dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka; prof. UMK, dr Iwona Wróblewska oraz dr Wojciech Włoch.

Projekt uzyskał znakomitą ocenę 14/15 i został wyróżniony za ambitne cele teoretyczne i innowacyjne, jak również za dotychczasowe osiągnięcia naukowe członków konsorcjum i program badań, który ustanawia. 

Celem projektu RED-SPINEL będzie analiza zmieniającej się natury konsensusu wokół liberalnej demokracji i jego implikacji dla ponadnarodowych instrumentów polityki UE. Pod względem empirycznym projekt RED-SPINEL skupi się na kluczowych instrumentach polityki i mechanizmach prawnych kształtujących wysiłki UE na rzecz wspierania demokracji i praworządności. Badane instrumenty obejmują zestaw narzędzi UE w zakresie praworządności, instrumenty sąsiedztwa i akcesji, semestr europejski, prawa podstawowe i instrumenty sądowe, a także platformy uczestnictwa obywatelskiego.

W ramach projektu opracowany zostanie szereg zaleceń dotyczących polityki oraz działań w zakresie budowania potencjału, które mogą wspierać innowacyjne praktyki demokratyczne będące odpowiedzią na obecny kryzys demokracji liberalnej.

RED-SPINEL będzie badał wzajemnie powiązane wewnętrzne (w ramach UE i jej państw członkowskich) i zewnętrzne (poza UE) czynniki rosnącego niezgody wokół liberalnej demokracji, poprzez serię pakietów roboczych, które obejmują:

  • Konceptualizacja zmian w instrumentach polityki UE w obliczu narastającego braku porozumienia
  • Instrumenty UE broniące praworządności w UE
  • Instrumenty UE i wyzwanie związane z autokratyzacją w sąsiedztwie
  • Ochrona praw podstawowych w UE poprzez wiedzę specjalistyczną, udział obywateli i instrumenty sądowe
  • Instrumenty zarządzania gospodarczego UE a praworządność
  • Budowanie potencjału promującego demokratyczną deliberację i rozwiązywanie problemów
  • Strategia wpływu i komunikacji deeskalacja rozbieżności zdań i innowacyjne praktyki demokratyczne

Realizacja projektu ma się rozpocząć na początku przyszłego roku akademickiego 2022-2023.

pozostałe wiadomości