Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uroczystość nadania imienia Profesora Mariana Filara sali konferencyjnej nr 108

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 30 marca 2022 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Profesora Mariana Filara sali wykładowej nr 108 w budynku Collegium Iuridicum Novum.

Prof. zw. dr hab. Marian Filar - wieloletni Kierownik Katedry Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej. Studia prawnicze na UMK w Toruniu ukończył w 1967 r.. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w roku 1972 r., zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w 1977 r. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1988 r., W latach 1985-1987 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK, następnie - w latach 1988-1990 Dziekan tegoż Wydziału, a w latach 1990-1993 Prorektora UMK ds. studenckich. Członek licznych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym gremiów kierowniczych. Członek wielu komitetów naukowych (m.in. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego, Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Medycyny) oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych (m.in. „Problemy Prawa Karnego” czy „Journal of Sex Crime and Social Patholohy”). Autor, współautor lub redaktor przeszło 200 pozycji piśmienniczych w języku polskim i obcych z dziedziny prawa karnego materialnego, seksualnego prawa karnego, lekarskiego prawa karnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz polityki kryminalnej, w tym wielu monografii i komentarzy. Przebywał na stażach naukowych i wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych (m.in. w Instytucie Maxa Plancka Międzynarodowego i Zagranicznego Prawa Karnego we Freiburgu, Wyższym Instytucie Nauk Prawnokarnych w Syrakuzach, Uniwersytecie Rzymskim, Uniwersytecie w Kolonii a także w Bochum i Monachium - Niemcy, Padwie, Ferrarze - Włochy czy Rovaniemi - Finlandia). Pełnił funkcję Eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobiegania i kontroli przestępczości, uczestniczył także w pracach licznych organów eksperckich (m.in. Rady Polityki Penitencjarnej, Komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach). Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia naukowe, brał udział w pracach kodyfikacyjnych w dziedzinie prawa karnego i lekarskiego, pozostawał ekspertem prezydenckim, sejmowym, senackim, a także wielu innych instytucji, m.in. Narodowego Centrum Nauki. Wielokrotnie honorowany najwyższymi odznaczeniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Honorowy Profesor UMK. W trakcie swej aktywności naukowej wypromował 10 doktorów oraz przeszło 400 magistrów. Czynnie zaangażowany w życie społeczne i polityczne: w latach 1997-2000 Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Poseł na Sejm RP Sejmu VI kadencji. Sekretarz generalny Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Prezes Miłośników Torunia, członek Roraty Club Toruń.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.