Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konstytucja rzeczywista a konstytucja pisana w Polsce w latach 1918-1921 oraz 1989-1997

Zdjęcie ilustracyjne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konstytucja rzeczywista  a konstytucja pisana w Polsce w latach 1918-1921 oraz 1989-1997 organizowana jest w ramach projektu badawczego Rola procesów polityczno-społecznych w kształtowaniu ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej (program Diamentowy Grant). Celem wydarzenia jest porównanie dwóch szczególnych okresów w historii Polski, w których to uchwalono dwie ustawy zasadnicze: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. (zwaną: Konstytucją marcową) oraz obowiązującą po dziś dzień, Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Oba akty prawne stanowią istotny dorobek polskiego konstytucjonalizmu, będąc także przedmiotem wielu dyskusji i sporów.

W ramach Konferencji organizatorzy przewidują panel ekspercki
w formie debaty panelowej oraz trzy odrębne panele tematyczne dedykowane dla młodych naukowców.

Ekspercka debata panelowa stanowić będzie wiodącą część wydarzenia
i odbywać będzie się 7 kwietnia 2022 r. w godz. 16:30-19:00.  

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do konstytucjonalistów, historyków, politologów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Konferencji.

Panele dedykowane dla młodych naukowców odbędą się w godz. 10:00-15:00.

  1. Udział w panelu eksperckim potwierdzili:
  • dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • prof. zw. dr hab. Antoni Dudek – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Szmyt – Uniwersytet Gdański.
  1. Link do panelu eksperckiego:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:etv8v3-ZpB6Y_siZR9cMrgajrph9N9kl_eFxctepzkU1@thread.tacv2/1648574880554?context=%7B%22Tid%22:%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22,%22Oid%22:%222717f915-47de-4e7b-9877-252dec7433a4%22%7D

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aetv8v3-ZpB6Y_siZR9cMrgajrph9N9kl_eFxctepzkU1%40thread.tacv2/1648574880554?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%222717f915-47de-4e7b-9877-252dec7433a4%22%7d

  1. Strona internetowa Konferencji:

https://konferencjakonstytucja.umk.pl/pages/main_page/

pozostałe wiadomości