Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Jubileusz prof. Witkowskiego

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Jubileusz 65-lecia urodzin oraz 40-lecia pracy akademickiej świętował 16 listopada prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, nastąpiło wręczenie prof. Witkowskiemu Księgi Jubileuszowej, a także Medalu Honorowego Thorunium, którym – w uznaniu zasług - odznaczył Jubilata prezydent Torunia Michał Zaleski. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, że prof. Zbigniew Witkowski stworzył w Toruniu jeden z najsilniejszych ośrodków prawa konstytucyjnego w Polsce, rozpoznawalny i niezwykle ceniony również za granicą.

Za dotychczasowe zasługi na rzecz budowania polsko-czeskiej współpracy naukowej prof. Witkowski został także wyróżniony medalem honorowym Uniwersytetu Jana Palackiego w Ołomuńcu.

Jubileuszowi towarzyszyła konferencja naukowa, w której udział wzięli m.in. była Prezes Rady Ministrów i honorowa Przewodnicząca Komisji Weneckiej – prof. Hanna Suchocka, były Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego i doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. Janusz Trzciński oraz były Prezes Trybunału Konstytucyjnego – Jerzy Stępień. Władze rektorskie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika reprezentował prof. Andrzej Sokala – prorektor do spraw studenckich i polityki kadrowej. Laudację na cześć Jubilata wygłosił prof. Andrzej Szmyt, kierujący Katedrą Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - urodzony 13 sierpnia 1953 r. w Mrągowie, na Mazurach. Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukończone w 1976 r. Aplikacja sądowa 1976-1978 ukończona w 1978 r. zdaniem egzaminu sędziowskiego w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Doktorat w zakresie prawa konstytucyjnego w 1983 r. (II nagroda w konkursie redakcji „Państwa i Prawa” na najlepszy doktorat oraz nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Habilitacja w zakresie prawa konstytucyjnego w 1992 r. (wyróżnienie w 1995 r. w konkursie redakcji „Państwa i Prawa” na najlepszą habilitację oraz indywidualna nagroda I st. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP otrzymał w 2005 r., a stanowisko profesora zwyczajnego na UMK - w 2006 r. Od 2005 do 2015 r. profesor zwyczajny w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy i kierownik Zakładu Nauk Prawo-Ustrojowych; w 2010 r. wyróżniony przez Szkołę specjalnym medalem pamiątkowym wybitym w okazji 10. rocznicy założenia Szkoły, w uznaniu zasług na rzecz organizowania naukowej współpracy zagranicznej. Kieruje od 1992 r. Katedrą Prawa Konstytucyjnego na WPiA UMK. Był współzałożycielem i prezesem Toruńskiego Towarzystwa Miłośników Italii. W latach 1994-1995 komentator prawno-polityczny Polskiego Radia Pomorza i Kujaw (PiK). W latach 1996-1999 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK. W latach 1999-2005 dwukrotnie wybierany dziekanem Wydziału. Po raz trzeci wybrany dziekanem Wydziału Prawa UMK w Toruniu na kadencję 2016-2020. Doradca i sekretarz naukowy Komisji Konstytucyjnej Senatu RP I kadencji tj. od 1990-1992 r. Doradca Szefa Kancelarii Senatu RP min. Wojciecha Sawickiego w latach 1993-1996. W 1992 r. otrzymał z MSZ propozycję objęcia stanowiska konsula generalnego RP w Mediolanie, jednak mimo zaawansowanej procedury przyjęcia do służby konsularnej ostatecznie propozycji nie przyjął w obliczu przemian ustrojowych w kraju, w prace nad którymi od 1990 r. był bardzo zaangażowany współpracując z Senatem RP I kadencji. W latach 1999-2002 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP w okresie rządów premiera J. Buzka. Przez trzy kadencje wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego będącego członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (AIDC). Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Od 1996 r. członek Korespondent Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Redaktor Naczelny „Studi polacco-italiani di Toruń” – Toruńskich Studiów Polsko-Włoskich oraz Studiów z zakresu Nauk Prawno-Ustrojowych. Miscellanea KPSW w Bydgoszczy. Stypendysta Rządu Włoskiego, Senatu Republiki Włoskiej – stypendium przyznane ad personam, kilkakrotnie stypendysta włoskiego MSZ oraz Fundacji Lanckorońskich i Margrabiny J.S. Umiastowskiej działających w Rzymie. Inicjator, wraz z ambasadorem RP przy Kwirynale śp. Bolesławem Michałkiem, doktoratu honoris causa UMK dla prof. Giovanni Spadoliniego w 1992 r. Współpracuje z LUISS-em Guido Carli w Rzymie; z uniwersytetami: w Padwie, w Campobasso, w Perugii, w Maceracie, w Trieście i w Palermo (Włochy), w Getyndze (Niemcy), Karola w Pradze, w Brnie, w Ołomuńcu i w Pilznie (Rep. Czeska), w Bratysławie i w Koszycach ( Rep. Słowacka), w Kijowie , Tarnopolu i w Czerniowcach (Republika Ukrainy). Od 2007 r. członek Polsko-Ukraińskiego Klubu Profesorów Prawa Konstytucyjnego oraz od 2008 r. członek – założyciel Polsko-Włoskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Konstytucyjnego. Autor 290 prac naukowych w tym 8 monografii poświęconych polskiemu i włoskiemu prawu konstytucyjnemu oraz 5 podręczników akademickich. Autor tłumaczenia Konstytucji Republiki Włoskiej wydanego w serii „Konstytucji świata” Wydawnictwa Sejmowego, Warszawa 2004 r. Publikacje m.in. w językach obcych: angielskim, włoskim, czeskim i ukraińskim. Organizator licznych międzynarodowych konferencji i seminariów naukowych, w tym współinicjator idei prawniczych kolokwiów polsko-włoskich, organizowanych na przemian w Rzymie, Wenecji, w Palermo (LUISS) i w Toruniu oraz w Gdańsku (UMK) w cyklach dwuletnich oraz seminariów polsko-czeskich Toruń 2008, Bydgoszcz 2010, Praga 2010, Toruń 2012, Ołomuniec 2014, Krynica Zdrój 2016. Uczestnik licznych międzynarodowych konferencji naukowych w tym m.in. w: Rzymie, Wenecji, w Pieve di Cadore i w Palermo (Włochy), w Pradze i w Lużanach (Rep. Czeska), w Koszycach (Rep.Słowacka), w Kijowie, Czerniowcach (Rep. Ukrainy), w Klingenthalu (Francja), w Alba Iulia, Albacu i w Pitesti (Rumunia). Uczestnik spotkania ludzi nauki z całego świata z Papieżem Janem Pawłem II w Rzymie, 9-10 września 2000 r. z okazji Roku Świętego oraz członek delegacji Senatu UMK w XI 2004 r. podczas wręczenia doktoratu honoris causa UMK Papieżowi Janowi Pawłowi II w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Odbywał wykłady m.in. na uniwersytetach w Padwie, w Rzymie, w Maceracie i w Pradze. W tej ostatniej na Uniwersytecie Karola oraz w siedzibie dawnego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego. Na jego zaproszenie Katedra Prawa Konstytucyjnego gościła z wykładami uczonych z zagranicy m.in.: prof. dr. Gian C. De Martina z Uniwersytetu LUISS-a w Rzymie, prof. dr. Guido Meloniego z Uniwersytetu w Campobasso, prof. dr. Mauro Volpiego z Uniwersytetu w Perugii, prof. dr. hab. Pasquale Policastro z Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu i KUL w Lublinie, prof. dr. Jana Gronskeho z Uniwersytetu Karola w Pradze, dr. Jirieho Hrebejka z Uniwersytetu Karola w Pradze, doc. dr. Verę Jirskovą z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. dr. Jirieho Jiraska z Uniwersytetu w Ołomuńcu, prof. dr. Marijna van Empela z Uniwersytetu w Amsterdamie i z Uniwersytetu LUISS-a w Rzymie, prof. dr. Francesco Adornato z Uniwersytetu w Maceracie i z Sapienzy w Rzymie, prof. dr. Ch. Calliesa z Uniwersytetu w Getyndze, prof. dr. J. Filipa z Uniwersytetu w Brnie, prof. dr. Karela Klimę z Uniwersytetu w Pilznie, prof. dr. Jirieho Zemanka z Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. dr. dr. h.c. Herberta Schambecka i prof. dr. dr. h.c. Herberta von Koecka z Uniwersytetu w Linzu w Austrii. Z inicjatywy prof. Witkowskiego wspartej przez Radę Wydziału Prawa oraz przez Senat UMK w Toruniu, Prezydent RP A. Kwaśniewski w 2002 r. nadał prof. dr dr h.c. Grazielli Filipini z Uniwersytetu w Padwie Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP zaś Prezydent RP Lech Kaczyński w 2010 r. nadał prof. dr. Gian Candido De Martinowi z LUISS-a w Rzymie Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP. Obydwojgu nadano te wysokie ordery w uznaniu zasług na polu współpracy naukowej –polsko-włoskiej. W 2018 r. Złoty Krzyż Zasługi RP otrzymał także prof. Jiri Jirasek z Uniwersytetu w Ołomuńcu (Rep. Czeska). W 2006 r. prof. Zbigniew Witkowski na wniosek Uniwersytetu w Padwie i Rady Ministrów Republiki Włoskiej, w uznaniu jego zasług na polu współpracy naukowej i kulturalnej polsko-włoskiej został odznaczony przez Prezydenta Republiki Włoskiej Krzyżem Komandorskim Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Komandoria Orderu Zasługi Republiki Włoskiej). Ponadto został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a także w 2009 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a wreszcie został wyróżniony przez Państwową Komisję Wyborczą Medalem Pamiątkowym PKW w 2005 r., trzema medalami pamiątkowymi Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, oraz pamiątkowymi medalami uniwersytetów w Maceracie (2007) oraz złotym LUISS-a w Rzymie (2010). Posiadacz Złotej Honorowej Odznaki Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oraz przewodniczący Rady Programowej Oddziału TNOiK w Toruniu. Trzykrotnie nagradzany nagrodami Szefa Kancelarii Sejmu RP (2001, 2002 i 2004), dwie indywidualne nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych (za doktorat oraz za habilitację) i trzy nagrody Ministra II stopnia za osiągnięcia organizacyjne, dziewięć nagród i trzy wyróżnienia JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej, siedem wyróżnień JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Od marca 1995 r. do marca 2016 członek Rady Redakcyjnej „Przeglądu Sejmowego”, i od 2013 do 2016 r. członek Rady redakcyjnej „Państwa i Prawa”, Od 2017 r. Członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Konstytucyjnego” wydawanego na UJ w Krakowie, od 2018 r. członek Rady Programowej „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego” wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2009 r. Członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i przewodniczący jej Zespołu Prawnego, od XII 2015 r. członek z wyboru Komitetu Nauk Prawnych PAN. Od 2009 r. członek Rady Programowej czasopisma naukowego pn. „Studia prawnoustrojowe” wydawanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz redaktor naczelny Studiów z nauk prawno-ustrojowych wydawanych Na KPSW w Bydgoszczy. W 2009 r. członek Grupy Eksperckiej powołanej przez Prezesa Rady Ministrów D. Tuska dla przygotowania propozycji nowelizacji Konstytucji RP z 1997 r., uczestnik prac nad projektem konstytucji promowanym w 2009 r. przez konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. W 2010 r. promotor postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa UMK w Toruniu, prof. zw. Dr. hab. Januszowi Trzcińskiemu, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego. 61 razy występował jako recenzent w rozmaitych akademickich procedurach w tym jako recenzent w postępowaniu o tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego dla dr. Eckerta Hiena, Prezesa Federalnego Sądu Administracyjnego RFN, recenzent w postępowaniach o tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla prof. zw. dr. hab. Leszka Garlickiego oraz recenzent doktoratu h.c. dla prof. zw. dr. hab. Andrzeja Szmyta z UG. Recenzent lub superrecenzent w 9 postępowaniach o tytuł profesora przed Centralną Komisją ds. Tytułu i Stopni Naukowych, recenzent w 4 postępowaniach uniwersyteckich o stanowiska profesorów nadzwyczajnych i zwyczajnych, recenzent w 13 postępowaniach habilitacyjnych i recenzent w 25 postępowaniach doktorskich, promotor 8 przewodów doktorskich. Promotor Profesury Honorowej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy dla Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Tarcisio Bertone. Recenzent w 2 postępowaniach nostryfikacyjnych stopnia doktora. Łącznie recenzent w 15 ośrodkach naukowych kraju. Promotor kilkuset prac magisterskich na kierunkach: prawo, administracja i europeistyka oraz kilkudziesięciu licencjatów na kierunkach: administracja i europeistyka. Żonaty od 42 lat – żona Maria – sędzia w stanie spoczynku; córka Katarzyna– profesor prawa na UMK w Toruniu, szczęśliwy dziadek dwóch wnuków – Jasia Tadeusza i Jurka Zbyszka. Italofil, miłośnik podróży (zwiedził 28 krajów), fan fotografii, kolekcjoner ex librisów.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.