Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu - zaproszenie do nadsyłania propozycji publikacji

Zdjęcie ilustracyjne

Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu

Redakcja funkcjonującego na Wydziale Prawa i Administracji czasopisma „Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” zachęca studentów i doktorantów do nadsyłania tekstów za pomocą platformy apcz.umk/pl/SZNPiA

Nabór tekstów ma charakter ciągły, a najbliższy numer zostanie wydany już we wrześniu 2022 r.

Czasopismo “Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu” jest recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym w formie rocznika. Publikowane są w nim artykuły, glosy, recenzje i sprawozdania w językach: polskim i angielskim dotyczące prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań naukowych, zwłaszcza studentów i doktorantów.

Zgłaszane opracowania powinny być oryginalne, dotychczas niepublikowane zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Wraz z nadesłaniem mejlowo artykułu oraz oświadczenia autorzy zobowiązani są wysłać pocztą tradycyjną dwa podpisane egzemplarze umowy licencyjnej, która zostanie im zwrócona w razie odrzucenia tekstu. Dostępną poniżej umowę należy przesłać na adres:
Studenckie Zeszyty Naukowe WPiA UMK w Toruniu
ul. Bojarskiego 3
87-100 Toruń

W ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od przesłania artykułu, glosy albo recenzji na adres Zespołu Redakcyjnego autor otrzymuje decyzję w sprawie publikacji opracowania.

pozostałe wiadomości