Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Aktualne problemy prawa własności intelektualnej - ogólnopolska konferencja naukowa

Zdjęcie ilustracyjne

Aktualne problemy prawa własności intelektualnej

Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej "Niematerialni" WPiA UMK w Toruniu oraz Okręg Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzeczników Patentowych zapraszają do wzięcia udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Aktualne problemy prawa własności intelektualnej".

Konferencja odbędzie się dnia 3 czerwca br. w trybie hybrydowym:
- sala nr 108, WPiA UMK w Toruniu;
- MS Teams:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTRiOGM3NGMtMDYzYS00YTk2LWFjMjctZjhlMmVhYjI3OWRl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25228ad4b33a-72cd-4ac3-885f-e9b5e0876a01%2522%257D%26fbclid%3DIwAR1mX3eJRMDumRYHJABg3KrlIol-cZOxf4b0OZT8zmiGQuThQFxaNj3j3lQ%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=903d57fd-3cfe-4e90-aa07-c1446d54cb17&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Program konferencji dostępny jest poniżej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.