Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs wiedzy z publicznego prawa gospodarczego

Zdjęcie ilustracyjne

Konkurs wiedzy z publicznego prawa gospodarczego

Dnia 20.05.2022 r. o godzinie 13:00, kontynuując jego wieloletnią tradycję na Wydziale Prawa i Administracji UMK, w audytoriach A,B i C odbył się I etap konkursu, w którym wzięło udział blisko 180 studentów Prawa. Wśród uczestników znaleźli się głównie studenci drugiego roku, lecz nie zabrakło również studentów z III i IV roku, którzy chcieli zweryfikować swoją wiedzę z Publicznego Prawa Gospodarczego. Pierwszy etap konkursu odbył się w formie testowej i składał z 50 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru.

Z grona uczestników została wyłoniona 10-tka finalistów, którzy wzięli udział w II etapie konkursu. Finał ustny odbył się 1 czerwca 2022 r. o godzinie 17:00 na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Wystąpienia uczestników podczas drugiego etapu Konkursu polegały na wygłoszeniu mowy końcowej kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji, organami administracyjnymi lub Krajową Izbą Odwoławczą. Poziom merytoryczny, jak i umiejętności retoryczne uczestników konkursu był naprawdę wysoki.

Drugi etap konkursu, po długich obradach i ogłoszeniu wyników przez Jury, w których zasiedli m.in. Pan Profesor H. Nowicki  - opiekun Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego UMK oraz dr K. Kucharski i Zarząd KN PPG UMK, został zwieńczony uroczystym wręczeniem nagród dla wszystkich finalistów.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Pani Bochyńska Aleksandra, drugie Pan Pruchnicki Mateusz, trzecie ex aequo Pani Jankowska Julia oraz Kossakowska Aleksandra.

Patronatem honorowym oraz sponsorem nagród dla laureatów 1-4 zostało Wydawnictwo Od. Nowa. 

Galeria zdjęć dostępna jest poniżej.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.