Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zaproszenie do udziału w Szkole Letniej - Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Zdjęcie ilustracyjne

Zaproszenie do udziału w Szkole Letniej - Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w Szkole Letniej organizowanej przez Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską Nauk Społecznych.

Cykl seminariów poprowadzi Profesor Hin-yan Liu z Uniwersytetu w Kopenhadze*.

W czwartek (9.06), o godz. 10 - 13 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Prof. Liu poprowadzi seminarium otwarte dla Uczestników Szkół Doktorskich na temat sztucznej inteligencji w ujęciu interdyscyplinarnym.

W  piątek (10.06), o godz. 10-13 w sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Prof. Liu poprowadzi seminarium dotyczące relacji prawa do sztucznej inteligencji**.

Aby otrzymać materiały do zajęć prosimy przesłać wiadomość e-mail na wskazany adres: wesolowska.e@doktorant.umk.pl

Przypominamy, że podczas zajęć nie powinno się używać urządzeń elektronicznych (telefonów, komputerów i innych).

Serdecznie zapraszamy!

* Profesor Hin-Yan Liu, zwycięzca nagrody Profesora Roku 2022, jest profesorem nadzwyczajnym w Centrum Prawa Międzynarodowego, Konfliktów i Kryzysów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze. Stypendysta nagrody Maxa Webera oraz Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, zajmował stanowiska akademickie na Uniwersytecie Nowojorskim, King’s College London i University of Westminster.

**Uczestnicy Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych poprzez udział w zajęciach będą mieli możliwość zaliczenia przedmiotu „aktualne problemy badawcze”.

_______

We kindly invite you to participate in the Summer School organized by the Interdisciplinary Doctoral School of Social Sciences. The series of seminars will be led by Professor Hin-yan Liu from the University of Copenhagen*.

On Thursday (June 9), at 10 am - 1 pm in the room of the Council of the Faculty of Law and Administration, Prof. Liu will conduct an open seminar for PhD students on the subject of interdisciplinary artificial intelligence.**

On Friday (June 10), at 10-13 in the room of the Council of the Faculty of Law and Administration, Prof. Liu will conduct a seminar on the relationship of artificial intelligence and law.

To receive materials for classes, please send an e-mail to the following address: wesolowska.e@doktorant.umk.pl

We remind you that during the classes you should not use electronic devices (phones, computers and others).

Everyone is welcome!

* Hin-Yan Liu is Associate Professor at the Centre for International Law, Conflict and Crisis, Faculty of Law, University of Copenhagen. He was previously a Max Weber Fellow and then a Research Fellow at the European University Institute, and has held academic positions at New York University in Florence, King’s College London and the University of Westminster.

** Participants of the Interdisciplinary Doctoral School of Social Sciences, by participating in classes, will have the opportunity to pass the subject "current research problems”

pozostałe wiadomości