Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pożegnanie prof. Salmonowicza

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

3 czerwca odbyła się akademicka uroczystość pożegnania prof. dr. hab. Stanisława Salmonowicza, wieloletniego nauczyciela akademickiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wybitnego autorytetu w dziedzinie historii państwa i prawa.

Prof. Stanisław Salmonowicz zmarł 24 maja 2022 r. w wieku 90 lat. Z Wydziałem Prawa i Administracji UMK związany był przez kilka dekad. Był twórcą i kierownikiem Katedry Historii Prawa Niemieckiego w Polsce oraz wychowawcą wielu pokoleń prawników. Napisał ok. 1100 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym ponad 40 książek.

W uroczystości pogrzebowej w Auli UMK uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu i środowiska akademickiego oraz członkowie najbliższej rodziny Profesora. Zmarłego wspominali m.in. rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, prezydent Torunia Michał Zaleski, prof. dr hab. Danuta Janicka, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego UMK oraz dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ i prezes Polskiego Towarzystwa Historii Prawa.

Prof. Mikuła na ręce członków rodziny Zmarłego przekazał insygnia godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, które prof. Salmonowicz miał odebrać 13 czerwca w związku z przyznanym mu w marcu przez Senat UJ tytułem.

Prof. Stanisław Salmonowicz spoczął na cmentarzu ewangelickim przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.