Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Najczęściej cytowane czasopisma

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

13 czasopism wydawanych lub współwydawanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu znalazło się w najnowszym rankingu Scopus CiteScore Rank 2021. Podium zajęły czasopisma z zakresu geografii, socjoekonomii oraz filozofii i studiów religioznawczych.

Wskaźnik CiteScore to wskaźnik bibliometryczny stanowiący miarę cytowalności czasopism oraz innych wydawnictw ciągłych. Należy go wykorzystywać jedynie do porównywania czasopism w obrębie jednej dyscypliny, ponieważ jest nieznormalizowany i nie uwzględnia różnic pomiędzy dyscyplinami, takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule czy też częstotliwość publikowania. Celem takiego zestawienia jest pomoc badaczom w określeniu, gdzie zaprezentować swoje badania oraz wskazać tytuły, w których warto śledzić najnowsze publikacje.

Wśród wydawnictw z afiliacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znalazły się następujące czasopisma:

 1. "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 2,7. Czasopismo jest indeksowane wśród czterech dziedzin nauk społecznych: Cultural Studies, Demography, Urban Studies i Geography, Planning and Development. Wśród czasopism o studiach kulturowych zajmuje 61. miejsce na 1127 notowanych w rankingu czasopism, co pozycjonuje je w 6 procentach najlepszych czasopism w tej dyscyplinie na świecie.
 2. "Ecological Questions", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 1,9. Czasopismo indeksowane jest w czterech kategoriach: Social Sciences, Agricultural and Biological Science i w dwóch podkategoriach Environmental Science. W pierwszej z nich zajmuje 321. miejsce wśród 747 notowanych w tej dziedzinie czasopism.
 3. "Scientia et Fides", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 1,5. Czasopismo indeksowane jest wśród publikacji o studiach religioznawczych i filozoficznych. W kategorii Religious Studies zajmuje 24. miejsce na 547 ujętych w rankingu, co plasuje to wydawnictwo wśród 5 procent najczęściej cytowanych.
 4. "Logic and Logical Philosophy", którego wskaźnik CiteScore dla tego czasopisma wyniósł 1,4. "Logic and Logical Philosophy" zajmuje 120. miejsce na 718 notowanych w rankingu, co klasyfikuje czasopismo w kategorii Arts and Humanities wśród 17 procent najlepszych naukowych czasopism filozoficznych.
 5. "Bulletin of Geography. Physical Geography Series", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 1,4. Czasopismo jest notowane w dwóch kategoriach: Social Science i Earth and Planetary Science.
 6. "Topological Methods in Nonlinear Analysis" jest wydawane przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J.P. Schaudera.  Wskaźnik CiteScore dla tego czasopisma to 1,3, a indeksowane jest w kategorii Mathematics.
 7. "Eastern European Countryside", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 0,6. Czasopismo jest indeksowane w kategorii Social Sciences w dwóch podkategoriach: Sociology and Political Science i Geography, Planning and Development.
 8. "Biblica et Patristica Thoruniensia", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 0,3. Czasopismo indeksowane jest wśród publikacji dotyczących studiów religioznawczych na 244. miejscu.
 9. "Theoria et Historia Scientiarum", tytuł uplasował się w rankingu CiteScore z wynikiem 0,3. Czasopismo "Theoria et Historia Scientiarum" jest notowane w czterech kategoriach: Arts and Humanities, Neuroscience i dwukrotnie w Social Science (Linguistic and Language oraz Communication);
 10. "Ordines Militares", które jest indeksowane w bazie Scopus od 2020 r. i wskaźnik CiteScore dla niego to 0,1. Czasopismo jest przypisane do kategorii Arts and Humanities.
 11. "Comparative Law Review", który jest indeksowany w Bazie Scopus od 2019 roku w dziedzinie prawo na 704. miejscu.
 12. "Ruch Filozoficzny", którego wskaźnik CiteScore wyniósł 0,1. Czasopismo "Ruch Filozoficzny" zajęło 616. miejsce w dziedzinie filozofia.
 13. "Biuletyn Polskiej Misji Historycznej", który - podobnie jak "Comperative Law Review" - jest indeksowany w Scopus od 2019 roku i w dziedzinie historia zajmuje 1361. miejsce na 1499 czasopism ujętych w zestawieniu.

CiteScore 2021

Więcej informacji o rankingu

pozostałe wiadomości