Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podsumowanie XI Kolokwium praw człowieka i prawa humanitarnego

Zdjęcie ilustracyjne

Podsumowanie XI Kolokwium praw człowieka i prawa humanitarnego

W dniach 29-30 listopada 2018 roku odbyło się w Toruniu XI warszawsko-toruńskie kolokwium praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Tegoroczne wydarzenie objęte było honorowym patronatem przez Ministra Spraw Zagranicznych Pana Jacka Czaputowicza.

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli:

W XI Kolokwium udział wzięło 32 przedstawicieli środowisk akademickich z całej Polski – łącznie reprezentowanych było 13 katedr/instytutów! Dzięki zaangażowaniu wspomnianych ekspertów, zwłaszcza tych, którzy zdecydowali się na wygłoszenie referatów i zabranie głosu w dyskusji plenarnej, możliwe było podjęcie próby podsumowania 25 lat obowiązywania w Polsce Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 roku i wskazanie wniosków pro futuro. Żywiołowe dyskusje wskazują, iż wspomniana powyżej problematyka budzi emocje w doktrynie i wśród praktyków. Temat ten powinien zatem być przedmiotem dalszych prac badawczych. Szczegółowo agenda spotkania dostępna jest tutaj.

Niezwykle atrakcyjną częścią XI Kolokwium praw człowieka była wystawa poświęcona problematyce udziału Polski w systemie Rady Europy, w tym m.in. polskim sędziom zasiadającym w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Z ogromną przyjemnością pragniemy także podziękować Ministerstwu Spraw Zagranicznych za umożliwienie zaprezentowania omawianej ekspozycji także studentkom i studentom WPiA UMK.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia wirtualnej galerii zdjęć ze współorganizowanego przez Nas wydarzenia. Uprzejmie informujemy, że zdjęcia z pierwszego dnia obrad XI Kolokwium znajdą Państwo także na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Wszystkim uczestnikom XI Kolokwium praw człowieka i prawa humanitarnego, współorganizatorom oraz sympatykom Naszego przedsięwzięcia bardzo dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie.

pozostałe wiadomości