Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Profesor Konrad Zacharzewski Prezesem Sądu Polubownego Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii

Zdjęcie ilustracyjne

Z radością informujemy, że w dniu 10 grudnia Profesor Konrad Zacharzewski został powołany przez Zarząd Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii na Prezesa Sądu Polubownego tej Izby. Jest to pierwszy w Europie, a drugi na świecie po Japonii, sąd polubowny do spraw blockchain.

Szczegóły (w tym uchwała o powołaniu) pod poniższym linkiem -
https://igbint.pl/…/…/18/zebranie-zarzadu-z-10-grudnia-2018/.

Praktyka prawnicza i działalność naukowa związana ze zjawiskiem walut cyfrowych towarzyszy Profesorowi Konradowi Zacharzewskiemu od kilku lat. Jest on autorem pionierskich publikacji na ten temat - "Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego" oraz "Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego". Profesor K. Zacharzewski redagował i przygotowywał dwa podstawowe dokumenty środowiska kryptowalutowego - "Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych" oraz "Kanon
dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce". Ponadto przygotował kilka regulaminów giełd bitcoinowych, bierze udział w rozstrzyganiu spraw spornych na tle pozyskiwania (kopania) oraz obrotu walutami cyfrowymi oraz wdraża i opiniuje procedury zgodności działalności z prawem (compliance).

pozostałe wiadomości