Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dodatkowa rejestracja na przedmioty fakultatywne na studiach niestacjonarnych

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach od 04 stycznia 2019 r. do 09 stycznia 2019 r. zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja na przedmioty fakultatywne, które będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim na studiach niestacjonarnych roku akademickiego 2018/2019.

W związku z powyższym prosimy osoby, które w ogóle nie zarejestrowały się na przedmioty fakultatywne lub zarejestrowały się na przedmioty, które z powodu zbyt małej liczby chętnych nie zostały umieszczone w rozkładzie zajęć o dokonanie rejestracji w systemie USOS na zgodną z planem studiów liczbę przedmiotów fakultatywnych. Zapisy na poszczególne przedmioty dokonywane w późniejszym terminie i z pominięciem systemu USOS nie będą przyjmowane.

Uprzejmie przypominamy, iż liczba wybranych przedmiotów fakultatywnych nie może być większa niż liczba przedmiotów przewidzianych w planie zajęć dla danego poziomu i systemu studiów. Zwracamy również uwagę, iż studenci studiów drugiego stopnia nie mogą wybierać przedmiotów, które zaliczyli w toku studiów pierwszego stopnia.

Fakultety-niestacjonarne_semestr-zimowy_2018-2019_wykaz-z-salami

Fakultety-niestacjonarne_semestr-letni_2018-2019_wykaz-z-salami

 

Jednocześnie informujemy, że zostaną uruchomione następujące przedmioty do wyboru:

I rok administracji studia pierwszego stopnia:

 Etyka urzędnicza

I rok administracji studia drugiego stopnia:

 Prawo pomocy socjalnej

I rok prawa:

Podstawy socjologii

 

pozostałe wiadomości