Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zaktualizowane informacje o rekrutacji na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne

Zaktualizowane informacje o rekrutacji na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1 lutego – 25 lutego br. odbywać się będzie na WPiA tzw. rekrutacja na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+.

Lista umów zawartych przez UMK dostępna jest tutaj.

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych i zaocznych),
  • w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,
  • bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej (informacje o języku wykładowym należy sprawdzić tutaj).

UWAGA! Szczegółowe zasady dotyczące rekturtacji udostępnione przez DWM UMK w dniu 30 stycznia 2019 roku znajdziecie Państwo tutaj (wymagane będzie zalogowanie się do systemu).

pozostałe wiadomości