Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmarła prof. Ewa Kustra

Zdjęcie ilustracyjne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 czerwca br. zmarła  prof. Ewa Kustra długoletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu w latach 1996-1999, ceniony autorytet w dziedzinie teorii prawa i państwa, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego w latach 2007-2011 oraz wychowawca wielu pokoleń prawników i administratywistów.

 Cześć Jej Pamięci!

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dziekan, Kolegium Dziekańskie oraz Społeczność Wydziału Prawa i Administracji

Prof. Ewa Kustra urodziła się 12 września 1941 r. w Warszawie. W 1958 r. skończyła Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naukę kontynuowała na toruńskim uniwersytecie, gdzie w 1964 r. skończyła prawo. Po studiach rozpoczęła aplikację sędziowską, którą skończyła w 1966 r. W 1977 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie pracy "Racjonalny ustawodawca. Model teoretyczny", której promotorem był prof. Wiesław Lang. Doktorem habilitowanym została w 1995 r. na podstawie pracy "Polityczne problemy tworzenia prawa".

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pracowała od 1966 r. Od 1996 do 1999 r. pełniła funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji, a od 2007 do 2011 r. była kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego. W 1980 r. otrzymała nagrodę Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki drugiego stopnia. Została również dwukrotnie odznaczona Medalami Komisji Edukacji Narodowej (w 2001 i 2002 r.).

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 lipca 2023 r. w Toruniu. O godz. 11:00 odprawiona zostanie msza święta pogrzebowa w Katedrze Św. Janów. Po mszy nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym przy ul. Gałczyńskiego.

pozostałe wiadomości