Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Kolejny wykład im. Prof. dr Wacława Komarnickiego

Zdjęcie ilustracyjne

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, po raz kolejny na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wygłoszony zostanie wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Tegorocznym prelegentem będzie dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ, która przedstawi referat pt. Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych

Na wykład zapraszają: Sędzia Wojciech Hermeliński, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej; Minister Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu.

Miejscem prelekcji będzie Sala Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3. Początek o godzinie 17.00.

Dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ to wieloletni pracownik Centrum Studiów Wyborczych i Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ. Autorka wielu opinii i publikacji z zakresu prawa wyborczego i prawa samorządowego, w tym dotyczących zasad oraz konstytucyjnej i ustawowej regulacji oraz historii prawa wyborczego, w tym administracji wyborczej, kampanii wyborczej, alternatywnych sposobów głosowania, prawa wyborczego państw obcych, praw wyborców i uczestników rywalizacji wyborczej. Autorka publikacji z zakresu prawa samorządowego, wieloletnia radna Rady Miejskiej, przewodnicząca Komisji Statutowej. Współpracuje z administracją wyborczą, uczestniczy w charakterze eksperta-referenta w spotkaniach komisarzy wyborczych, pracowników KBW i delegatur KBW. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa wyborczego i samorządowego. Uczestniczy w sądowych procedurach wyborczych jako pełnomocnik uczestników tych postępowań, a także w postępowaniach sądowych dotyczących zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego.

pozostałe wiadomości