Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zjazd Katedr Prawa Karnego

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 20-21 września br. odbędzie się w Toruniu organizowany przez Katedrę Prawa Karnego UMK XII Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego.

Tematem przewodnim Zjazdu będzie "Stan polskiego prawa karnego po 25 obowiązywania Kodeksu karnego z 1997r.". Przedmiotem dyskusji będzie jakość stanowienia przepisów tej gałęzi prawa, a także zmiany, które w okresie ćwierćwiecza wprowadzano do polskiego kodeksu karnego i ich krytyczczna ocena. Podczas Zjazdu będą reprezentowane prawie wszystkie polskie ośrodki badawcze, w których uprawia się naukę prawa karnego. Konferencja będzie połączona z wręczeniem Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Violetty Konarskiej-Wrzosek. Szczegółowy program Zjazdu znajduje się na stronie https://zkpk-torun2023.umk.pl/pages/program/

pozostałe wiadomości