Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sztuczna inteligencja - Prawo handlowe i nowoczesne technologie 2.0

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego oraz Koło Naukowe Prawa Handlowego zapraszają do udziału w drugiej edycji projektu pn. "Prawo handlowe i nowoczesne technologie".

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest sztuczna inteligencja (SI, AI). W ramach projektu odbędą się cztery prelekcje, wszystkie w trybie zdalnym (MS Teams). Prelekcja dra inż. Adama Dąbrowskiego będzie miała charakter pozaprawny i w założeniu ma stanowić wprowadzenie do dyskusji na temat prawnych zagadnień AI (SI).

Z agendą można zapoznać się poniżej.

Serdecznie zapraszamy!


13 listopada 2023 r. (poniedziałek), g. 18:00
dr inż. Adam Dąbrowski, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (Niemieckie Centrum Rozwoju Sztucznej Inteligencji)
Sztuczna inteligencja w robotyce
Link (MS Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ1ZWFmZTctYjYxOS00YWZkLTlhMDEtYmM4MjZlZjJiZDVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%223d4f2711-1b71-49be-b67d-6a94786c4188%22%7d

21 listopada 2023 r. (wtorek), g. 18:00
r. pr. Michał Nosowski, Bytelaw Nosowski i Lewańska Radcowie Prawni spółka partnerska
Zakazane praktyki w zakresie sztucznej inteligencji, czyli kilka słów o ryzyku nieakceptowalnym w AI Act
Link (MS Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE1ZjJjZDEtNDQxYy00ZGQzLTllNjQtMGY1ZTIwOGQxZjI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%223d4f2711-1b71-49be-b67d-6a94786c4188%22%7d

28 listopada 2023 r. (wtorek), g. 18:00
dr inż. Rafał Prabucki, Uniwersytet Śląski, MAS4AI, Cyber Science
Open The Pod Bay Doors Hal – czyli produkty maszynowe, AI i cyberbezpieczeństwo
Link (Ms Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODkyYTE1ZjktYjM3Ny00MDRlLWE3NDAtYTEyNTI1NjFkMGM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%223d4f2711-1b71-49be-b67d-6a94786c4188%22%7d

5 grudnia 2023 r. (wtorek), g. 18:00
mgr Wiktor Żochowski, Academia Rerum Socialium UMK
Regulacja generatywnej sztucznej inteligencji w AI Act
Link (MS Teams):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM4NTQyNDYtMDY0Mi00NzE0LTg5ODgtZWEyNDk0NmQ5MWZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%223d4f2711-1b71-49be-b67d-6a94786c4188%22%7d

PS W ramach pierwszej edycji "Prawa handlowego i nowoczesnych technologii" odbyły się następujące prelekcje:
- dr hab. adw. Konrad Zacharzewski, prof. ALK – „Prawo handlowe i nowoczesne technologie”
- dr inż. Rafał Prabucki, Uniwersytet Śląski, MAS4AI, Cyber Science – „Decentralized Finance (DeFi) i fabryka. Czy to ma sens?”
- r. pr. Michał Nosowski, Bytelaw Nosowski i Lewańska Radcowie Prawni spółka partnerska – „NFT a prawo, czyli co przepisy mówią o tokenach niewymiennych”
- apl. radc. mgr Paweł Dyrduł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – „DLT jako narzędzie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy w Polsce”
- r. pr. Michał Nosowski, Bytelaw Nosowski i Lewańska Radcowie Prawni spółka partnerska – „Sztuczna inteligencja a prawo gospodarcze”

pozostałe wiadomości