Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Prawa i Administracji!

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy, że uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich i licencjackich absolwentom Wydziału Prawa i Administracji rocznika 2022/2023 odbędzie się w dniu 2 grudnia 2023 r. (sobota) o godz. 10.00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu.

Zapraszamy wszystkich absolwentów i prosimy o przybycie najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości, ze względu na dużą liczbę absolwentów oraz wypożyczanie tóg i zakup biretów we foyer Auli. Koszt wypożyczenia togi to 15 zł, a zakupienia biretu 25 zł. (płatność tylko gotówką).

Przypominamy, że podczas uroczystości będą wręczane tylko oryginały dyplomów. Absolwenci, którzy nie odebrali odpisów dyplomu i suplementów powinni odebrać te dokumenty w innym dniu w dziekanacie.

Absolwenci, którzy odebrali oryginały dyplomów, a chcieliby wziąć udział w uroczystości, proszoni są o dostarczenie lub przesłanie oryginału dyplomu do dziekanatu do dnia 30 listopada 2023 r.

Informujemy, że w czasie uroczystości będą wykonywane zdjęcia przez fotografa, które później będą udostępnione na stronie internetowej programu Absolwent UMK.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na dużą liczbę absolwentów nie gwarantujemy miejsc siedzących dla osób towarzyszących.

Dziekanat w tym dniu będzie nieczynny dla studentów.

pozostałe wiadomości