Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prezentacja projektu EU4UA

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 24 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (sala nr 109) odbędzie się oficjalna prezentacja projektu  Modernization of Legal Education for the Support of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine (EU4UA). Projekt ten realizowany jest w ramach programu ERASMUS Lump Sum Grant finansowanego przez Komisję Europejską.

Prezentacja projektu odbędzie się w formie hybrydowej.

Program prezentacji

Link do wydarzenia

EU4UA to międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy łącznie osiem ukraińskich, polskich i litewskich instytucji szkolnictwa wyższego: Ivan Franko National University of Lviv, Vytautas Magnus University in Kaunas, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Chernivtsi National University Yuriy Fedkovych, Yaroslav Mudryi National Law University, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Zaporizhzhia National University oraz Ukrainian European Studies Association.

Koordynatorem całego projektu jest prof. Olena Boryslavska z Ivan Franko National University of Lviv, zaś koordynatorami polskiej grupy są  prof. dr hab. Zbigniew Witkowski oraz dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK z Katedry Prawa Konstytucyjnego. W skład zespołu badawczego wejdą również: dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK, dr Natalia Daśko oraz dr Katarzyna Jachimowicz.

Jak podkreślono we wniosku grantowym integracja europejska i euroatlantycka jest geopolitycznym wyborem narodu ukraińskiego i Ukrainy jako suwerennego państwa. Wdrożenie tego kursu wymaga odpowiednich kompleksowych działań w tym zakresie, w tym harmonizacji prawa oraz zmian w różnych sferach życia obywatelskiego i publicznego. Działalność ta powinna koncentrować się promowaniu wspólnych wartości europejskich  oraz wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i prawnego. Kluczową rolę w tych procesach odgrywają uczelnie wyższe, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ten ma na celu wzmocnienie potencjału ukraińskich Wydziałów Prawa w zakresie zapewniania studentom wiedzy niezbędnej do prawnego wsparcia europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy. Celem projektu jest również modernizacja programów kształcenia na studiach prawniczych, a także promocja wartości europejskich wśród środowisk obywatelskich i politycznych Ukrainy (w szczególności nauczycieli szkół średnich oraz urzędników państwowych).

pozostałe wiadomości