Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

W Parlamencie Studentów RP

Zdjęcie ilustracyjne
Mateusz Cisewski fot. Nadesłane

Mateusz Cisewski, student Wydziału Prawa i Administracji UMK, został powołany do Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji PSRP ds. Prawno-Socjalnych.

Mateusz Cisewski - student IV roku prawa, Prezes Koła Naukowego Prawa Sportowego Lex Sportiva. Oprócz szkolnictwa wyższego interesuje się historią oraz sportem. Od maja 2018 roku pełni funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz jest Senatorem UMK. Od kilku lat zdobywa doświadczenie w działalności społecznej, angażując się w różne inicjatywy.

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego. Reprezentuje on studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju, odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży.

Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacja wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.

 

pozostałe wiadomości