Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska w Prezydium Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk

Zdjęcie ilustracyjne

Z radością informujemy, że w wyborach do władz Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk na członka Prezydium została wybrana dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska z Zakładu Prawa Morskiego. Przewodniczącą Komisji na kolejną kadencję została prof. Dorota Pyć z Uniwersytetu Gdańskiego, Członkiem Prezydium Komisji dr Magdalena Adamowicz (Uniwersytet Gdański), sekretarzem Komisji mgr Jakub Puszkarski (Uniwersytet Gdański). Powstała w 1981 r. Komisja skupia naukowców oraz praktyków prawa morskiego w Polsce. Posiedzenia Komisji stanowią forum wymiany poglądów oraz rezultatów badań naukowych jej członków. Komisja Prawa Morskiego wydaje również czasopismo pt."Prawo Morskie", jedyny w Polsce periodyk poświęcony prawu morskiemu i prawu morza. Zawiera on publikacje w języku angielskim, dostępne także na stronie internetowej czasopisma.

pozostałe wiadomości