Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prof. Piotr Rączka na Uniwersytecie w Wilnie

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 27-29 marca br. prof. Piotr Rączka, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego WPiA UMK w Toruniu brał udział w międzynarodowej konferencji naukowej "Judical officer and judical enforcement in Lithuania and Poland: changes and perspectives", zorganizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego przy współpracy z Krajową Radą Komorniczą. Udział w konferencji wzięli m.in. przedstawiciele ośrodków naukowych oraz samorządów komorniczych z Polski. Litwy i Ukrainy. W trakcie jednej z sesji plenarnych prof. Rączka wygłosił w j. angielskim referat. pt. Administrative supervision over court bailiff in Poland.

pozostałe wiadomości