Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Już 15 maja br. w gmachu Collegium Iuridicum Novum UMK w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.

Szósta edycja Konferencji, którą – jak co roku – organizuje Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające pod opieką Prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Kierownika Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, poświęcona zostanie wyborom do Parlamentu Europejskiego. Celem wydarzenia jest omówienie podobieństw, tożsamości i różnic istniejących w systemach wyborczych państw członkowskich UE oraz identyfikacja i analiza problemów praktyki wyborczej występujących przy organizacji eurowyborów.

Program wydarzenia składa się z dwóch części. W pierwszej zaplanowany został panel ekspercki. Wezmą w nim udział teoretycy i praktycy wyborów. Podobnie jak w latach ubiegłych, będą to reprezentanci organizacji międzynarodowych, organów państwa, administracji wyborczej i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. W drugiej części przewidziane zostały panele wystąpień młodych badaczy wyborów: studentów, doktorantów i pracowników naukowych z Polski i zagranicy. Tematami ich wystąpień będą wybrane aspekty procesu wyborczego z perspektywy prawniczej, politologicznej i socjologicznej.

Na uwagę zasługuje fakt, że w poprzednich edycjach Konferencji wzięło udział blisko 800 uczestników, a I i III edycja wydarzenia – zorganizowana w marcu 2013 r. i czerwcu 2015 r. – otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie dla Kół Naukowych odbywającym się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – StRuNa 2013 i 2015 w kategorii „Konferencja Naukowa Roku 2013” oraz „Konferencja Naukowa Roku 2015".

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji Wszystkich, których zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce prawa wyborczego, w tym przedstawicieli takich dyscyplin jak: prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia oraz dziedzin pokrewnych, jak również przedstawicieli praktyki wyborczej.Termin zgłoszeń udziału upływa 28 kwietnia br.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/446744776067753

Kontakt: elektor@stud.umk.pl; sknelektor@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych i biernych: https://goo.gl/forms/zt77cPxUj2iqxThz2

Abstrakty w przypadku zgłoszeń uczestnictwa czynnego: sknelektor@gmail.com

Udział bierny w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

pozostałe wiadomości