Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Polsko-czeski dwugłos o zasadzie demokratycznego państwa prawnego

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 24-27 kwietnia br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu odbyło się VI Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze poświęcone zasadzie demokratycznego państwa prawnego w czeskim i polskim systemie konstytucyjnym. Tegoroczne seminarium zostało zorganizowane w ramach dorocznych międzynarodowych ołomunieckich dni prawniczych, które już po raz trzynasty skupiły przedstawicieli różnych gałęzi prawa reprezentujących wiodące ośrodki naukowe z Czech, Słowacji oraz Polski. Podczas plenarnej sesji otwierającej konferencję referat wygłosił dr Pavel Rychetský, wybitny czeski prawnik, prezes czeskiego Sądu Konstytucyjnego oraz jeden z sygnatariuszy słynnej Karty 77. W seminarium ze strony polskiej reprezentowane były trzy uniwersytety: UMK w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Gdański, stronę czeską reprezentowały natomiast uniwersytety: Karola w Pradze, Metropolitarny w Pradze oraz Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu. Na czele polskiej delegacji stał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WPiA UMK prof. dr hab. Zbigniew Witkowski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentowali także: dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK z Katedry Prawa Europejskiego, dr Maciej Serowaniec oraz dr Wojciech Włoch z Katedry Prawa Konstytucyjnego, a także dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Łącznie wygłoszono osiem referatów, po cztery z obu krajów. Referaty i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w Ołomuńcu, w specjalnym wydawnictwie mającym ujrzeć światło dzienne jeszcze do końca bieżącego roku.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć