Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Polsko-czeski dwugłos o zasadzie demokratycznego państwa prawnego

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 24-27 kwietnia br. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackeho w Ołomuńcu odbyło się VI Polsko-Czeskie Seminarium Prawnicze poświęcone zasadzie demokratycznego państwa prawnego w czeskim i polskim systemie konstytucyjnym. Tegoroczne seminarium zostało zorganizowane w ramach dorocznych międzynarodowych ołomunieckich dni prawniczych, które już po raz trzynasty skupiły przedstawicieli różnych gałęzi prawa reprezentujących wiodące ośrodki naukowe z Czech, Słowacji oraz Polski. Podczas plenarnej sesji otwierającej konferencję referat wygłosił dr Pavel Rychetský, wybitny czeski prawnik, prezes czeskiego Sądu Konstytucyjnego oraz jeden z sygnatariuszy słynnej Karty 77. W seminarium ze strony polskiej reprezentowane były trzy uniwersytety: UMK w Toruniu, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Gdański, stronę czeską reprezentowały natomiast uniwersytety: Karola w Pradze, Metropolitarny w Pradze oraz Uniwersytet Palackeho w Ołomuńcu. Na czele polskiej delegacji stał Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WPiA UMK prof. dr hab. Zbigniew Witkowski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika reprezentowali także: dr hab. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, prof. UMK z Katedry Prawa Europejskiego, dr Maciej Serowaniec oraz dr Wojciech Włoch z Katedry Prawa Konstytucyjnego, a także dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Łącznie wygłoszono osiem referatów, po cztery z obu krajów. Referaty i przebieg obfitych dyskusji towarzyszących prezentacji wszystkich wystąpień seminaryjnych zostaną opublikowane w Ołomuńcu, w specjalnym wydawnictwie mającym ujrzeć światło dzienne jeszcze do końca bieżącego roku.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.