Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

O Karcie Praw Podstawowych

Zdjęcie ilustracyjne

Z okazji 15-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowana została konferencja naukowa pt. "Karta Praw Podstawowych i jej znaczenie dla polskiego systemu prawnego". W ciągu dwóch dni obrad jej uczestnicy - naukowcy, sędziowie, prawnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych - dyskutowali o znaczeniu Karty Praw Podstawowych dla krajowego systemu prawnego w kontekście m.in. pojęć równości, godności, praw obywatelskich oraz jej wpływu na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W czasie sesji plenarnej referat pt. "Od godności do solidarności" wygłosił dr hab. Marcin Kilanowski z Katedry Teorii Prawa i Państwa WPiA UMK w Toruniu.

pozostałe wiadomości