Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zdjęcie ilustracyjne

Zakład Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu organizuje w dniach 16-17 maja 2019 r. w Hotelu Bulwar w Toruniu Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”.

Konferencja poświęcona zostanie szeroko rozumianym zagadnieniom z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Współorganizatorami Konferencji są: Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Główna Komisja Orzekająca, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy i Urząd Miasta Torunia. Konferencja stanowić będzie znakomitą możliwość do wymiany poglądów i przemyśleń pomiędzy teoretykami a praktykami. Kierownikami naukowymi Konferencji są dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych dr Arkadiusz Babczuk oraz członek Głównej Komisji Orzekającej dr Klaudia Stelmaszczyk.

Więcej informacji na temat Konferencji na stronie internetowej: https://dfp2019.umk.pl/pages/main_page/

pozostałe wiadomości