Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Perspektywy prawa rodzinnego i spadkowego wobec zmian społecznych i gospodarczych

Zdjęcie ilustracyjne

W dniu 21 maja odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona współczesnym tendencjom rozwojowym w prawie rodzinnym i spadkowym, zorganizowana przez Zespół Prawa Rodzinnego i Spadkowego w Katedrze Prawa Postępowania Cywilnego oraz Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Rodzinnego, prężnie działające przy Katedrze pod opieką dra Tomasza Jasiakiewicza, mgr Ewy Kabzy oraz dr Katarzyny Krupy-Lipińskiej.

            W konferencji wzięło udział 23 prelegentów z 6 ośrodków uniwersyteckich w kraju: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W panelu eksperckim wykłady wygłosili pracownicy Wydziału: prof. UMK dr hab. Tomasz Justyński, LL.M. („Renesans prawa spadkowego”), dr Tomasz Jasiakiewicz („Umowa o zrzeczenie się zachowku w świetle projektu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii”), dr Kinga Bączyk-Rozwadowska („Realizacja projektu rodzicielskiego w układzie partnerskim na gruncie polskiej ustawy o leczeniu niepłodności”), dr Katarzyna Krupa-Lipińska („Parental trolling – analiza prawna”) oraz mgr Ewa Kabza („Regulować czy nie regulować – oto jest pytanie. O przyszłości konkubinatu w Polsce”). W tej części pojawił się też referat praktyka-mediatora mgr Janusza Kaźmierczaka z toruńskiej Fundacji Pracownia Dialogu, który poświęcony był przemocy alienacji rodzicielskiej i granicom interwencji mediatora rodzinnego.

        

 

   W czterech kolejnych panelach interesujące wykłady wygłosili pracownicy, doktoranci, aplikanci adwokaccy i studenci z wiodących ośrodków akademickich. W panelach dyskusyjnych wieńczących każdą z pięciu sesji wykładowych wywiązywała się ożywiona dyskusja dotycząca poruszanych przez referentów problemów, w szczególności prawa do zachowku, darowizny mortis causa oraz nadużycia prawa.

            Kolejna, już siódma, edycja konferencji odbędzie się w kwietniu w przyszłym roku akademickim. Więcej informacji można znaleźć na stronie Koła Naukowego Prawa Cywilnego i Rodzinnego: https://www.facebook.com/StudenckieKoloNaukowePrawaCywilnegoIRodzinnego/

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.