Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 16-17 maja 2019 r. w Hotelu Bulwar w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. W organizowanej przez Wydział Prawa UMK razem z Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, Główną Komisją Orzekającą, Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy i Urzędem Miasta Torunia Konferencji wzięło udział 166 uczestników, wśród których znaleźli się pracownicy naukowi kilkunastu polskich uczelni wyższych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych z całego kraju, przedstawiciele wszystkich Regionalnych Izb Obrachunkowych, pracownicy wielu ministerstw (głównie Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz radcy prawni. Przy okazji Konferencji odbyło się szkolenie przygotowane dla członków Głównej Komisji Orzekającej i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.
Podczas Konferencji zostało wygłoszonych 28 referatów, a dwa z nich wygłosili pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMK – dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK i dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, pełniący obowiązki kierownika naukowego konferencji.
W Konferencji uczestniczył także przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer red. Grzegorz Jarecki, z którym ustalano szczegóły wydania monografii pokonferencyjnej. Jesienią 2019 r. ukaże się publikacja, która będzie miała zdecydowanie nowatorski charakter, odpowiadający specyfice odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Będzie ona z pewnością monografią o charakterze naukowym a jednocześnie będzie przydatna dla praktyki.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć