Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 16-17 maja 2019 r. w Hotelu Bulwar w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. W organizowanej przez Wydział Prawa UMK razem z Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, Główną Komisją Orzekającą, Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy i Urzędem Miasta Torunia Konferencji wzięło udział 166 uczestników, wśród których znaleźli się pracownicy naukowi kilkunastu polskich uczelni wyższych, członkowie Głównej Komisji Orzekającej, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych z całego kraju, przedstawiciele wszystkich Regionalnych Izb Obrachunkowych, pracownicy wielu ministerstw (głównie Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości), przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz radcy prawni. Przy okazji Konferencji odbyło się szkolenie przygotowane dla członków Głównej Komisji Orzekającej i rzeczników dyscypliny finansów publicznych.
Podczas Konferencji zostało wygłoszonych 28 referatów, a dwa z nich wygłosili pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UMK – dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK i dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK, pełniący obowiązki kierownika naukowego konferencji.
W Konferencji uczestniczył także przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer red. Grzegorz Jarecki, z którym ustalano szczegóły wydania monografii pokonferencyjnej. Jesienią 2019 r. ukaże się publikacja, która będzie miała zdecydowanie nowatorski charakter, odpowiadający specyfice odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Będzie ona z pewnością monografią o charakterze naukowym a jednocześnie będzie przydatna dla praktyki.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.