Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Kolejny sukces studenta Wydziału Prawa i Administracji

Zdjęcie ilustracyjne

Maciej Kopycki (na zdjęciu w środku) student II r. doradztwa podatkowego (seminartium magisterskie prof. UMK dr hab. Wojciecha Morawskiego) zdobył I miejsce w konkursie KPMG Tax'n'You 2019! KPMG to jedna z największych firm doradztwa podatkowego na świecie. Jedną z nagród jest oferta pracy w dowolnym dziale tej firmy. Nie jest to pierwsze osiągnięcie Pana Macieja Kopyckiego. Wcześniej zdobył nagrodę II stopnia za przedstawienie glosy na XXI Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej przez CDiSP Uniwersytetu Łódzkiego. Brał udział w licznych konferencjach naukowych o tematyce z zakresu prawa podatkowego - m.in. IV Ogólnopolskim Studenckim Forum Podatkowym; Economy, TAX & CRIME 2018 oraz w roli prelegenta w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przychody oraz koszty według prawa podatkowego i bilansowego" (prezentacja referatu "Nieodpłatne świadczenia pracownicze w ujęciu podatkowym oraz bilansowym"). W czasie studiów odbył liczne praktyki w zakresie doradztwa podatkowego.

pozostałe wiadomości