Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

II Ubezpieczeniowy Dzień Brokerski

Zdjęcie ilustracyjne

14 grudnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu odbył się II Ubezpieczeniowy Dzień Brokerski. Współorganizatorem przedsięwzięcia była Katedra Prawa Ubezpieczeniowego. Impreza odbywała się po raz drugi, pod hasłem NAUKA DLA PRAKTYKI. PRAKTYKA DLA NAUKI CZYLI II UBEZPIECZENIOWY DZIEŃ BROKERSKI NA UMK.

Formuła w/w spotkania opiera się na chęci zacieśniania współpracy pomiędzy WPiA oraz WNEiZ UMK ze środowiskiem brokerskim w Toruniu. W II Dniu brokerskim udział wzięły liczne firmy brokerskie z Torunia, tj. MENTOR S.A., POLONICA BROKER sp. z o.o., DONORIA S.A. oraz INTER-BROKER sp. z o.o. Przedstawiciele w/w firm wygłosili ciekawe prelekcje nt. ubezpieczeń cyber-risks, ubezpieczeń OC produktu, reasekuracji czy ubezpieczeń na życie. Spotkanie zamknął referat dr Michała Ziemiaka z Katedry Prawa Ubezpieczeniowego UMK pt. "Dystrybutor ubezpieczeń wyłączony spod rygorów ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Uwagi wybrane. Uczestnicy II Dnia Brokerskiego dyskutowali też nt. uchwalonej 9 listopada 2017 r. ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, która w dużej mierze na nowo ukształtuje polski rynek ubezpieczeń. Warto wspomnieć, że impreza - dedykowana głównie dla studentów WPiA oraz WNEiZ - zaowocowała m.in. programami stażowymi dla naszych studentów, z których część znalazła zatrudnienie w sektorze brokerskim (i zdała egz. brokerskie) jeszcze przed ukończeniem studiów. W tej grupie są m.in. tegoroczni seminarzyści prof. Kowalewskiego.

Więcej informacji o wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/154429061838948/

pozostałe wiadomości