Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs na stanowisko doktoranta w grancie NCN

Zdjęcie ilustracyjne

Nazwa jednostki: Wydział Prawa i Administracji – Toruń,
Nazwa stanowiska: doktorant
Wymagania:

  • ukończone studia wyższe na kierunku prawo,
  • entuzjazm, motywacja i chęci do prowadzenia badań naukowych,
  • znajomość prawa międzynarodowego będzie dodatkowym atutem,
  • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
  • znajomość j. francuskiego będzie dodatkowym atutem,
  • doświadczenie praktyczne (prawo krajowe) będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Celem projektu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2018/29/B/HS5/01554) jest analiza zasady wzajemności w prawie międzynarodowym. Badania obejmą przede wszystkim: zasadę wzajemności w teorii prawa i praktyce, zasadę równości w prawie międzynarodowym, kryterium proporcjonalności w prawie międzynarodowym, teorię zobowiązań międzynarodowych, środki odwetowe, prawo traktatów, prawo zwyczajowe, prawo humanitarne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo inwestycyjne, prawo WTO, broń jądrową oraz jurysdykcję sądów i trybunałów międzynarodowych.

Opis zadań:

- systematyczna praca badawcza pod kierunkiem kierownika projektu (dr hab. Marcin Kałduński)
- wybór głównego tematu badawczego we współpracy z kierownikiem projektu,

- opracowywanie uzyskanych wyników,

- przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej pod kierunkiem kierownika projektu,

- opracowywanie uzyskanych wyników,

- współpraca z uczestnikami projektu z Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 10 września 2019, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

  • praca w projekcie naukowym od 1 października 2019 do 30 września 2022.
    • zatrudnienie w formie stypendium –3000 zł miesięcznie.

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) życiorys naukowy z opisem dotychczasowego doświadczenia, nabytych umiejętności i dotychczasowych osiągnięciach naukowych i praktycznych.

2) list motywacyjny (w tym opis zainteresowań naukowych).

3) dopisaną do powyższych dokumentów klauzulę : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez UMK w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”


Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać do 10.09.2019 r. Dodatkowe informacje na temat konkursu i projektu oraz zgłoszenia prosimy kierować do Pani mgr Lucyny Jakubowskiej, lucyna.jakubowska@umk.pl, tel. 56 611 40 18.

pozostałe wiadomości