Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Konkurs na najlepszego Studenta i Absolwenta WPiA

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Szanowni Państwo,

Studenci i Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji,

            uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów oraz studentów, z dniem 13 września 2019 r. upływa termin składania we właściwych dziekanatach zgłoszeń kandydatów do:

  1. tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji,
  2. tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji,
  3. wyróżnienia za osiągnięcie znaczącej pozycji w konkurencji międzynarodowej.

            Szczegółowe kryteria, które powinni spełniać kandydaci do w/w tytułów i wyróżnień reguluje powołane zarządzenie. Formularze odpowiednich wniosków – zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej Wydziału w zakładce wzory wniosków dla studentów. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów. Proszę nie wpisywać średniej ze studiów, zostanie wpisana przez dziekanat. Warunkiem rozpatrzenia wniosku w przypadku studentów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z danego roku studiów.

            Jednocześnie informujemy, że osoby, którym Rada Wydziału Prawa i Administracji na posiedzeniu w dniu 17 września 2019 r. nada tytuł najlepszego absolwenta i najlepszego studenta Wydziału, będą kandydatami do tytułu najlepszego absolwenta i studenta Uniwersytetu.

pozostałe wiadomości