Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wykład gościnny dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej

Zdjęcie ilustracyjne

Komitet Ochrony Praw Dziecka UMK i Katedra Praw Człowieka UMK mają zaszczyt zaprosić na wykład gościnny dr Agnieszki Wedeł-Domaradzkiej pt. „Porwania rodzicielskie – przyczyny, mechanizmy, ochrona”.
 
Wykład rozpocznie się 18 stycznia o godz 16.00 w Audytorium G. Po wykładzie zapraszamy do dyskusji.
 

Dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka - adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych, doktor nauk prawnych, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne. Autorka licznych opracowań naukowych m.in. z zakresu międzynarodowej ochrony praw dziecka. Wykaz publikacji dostępny na: https://www.researchgate.net/profile/Agnieszka_Wedel-Domaradzka

pozostałe wiadomości