Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

10 lat Centrum Studiów Wyborczych

Zdjęcie ilustracyjne
Z okazji jubileszu powstała specjalna publikacja nt. prawa wyborczego fot. Andrzej Romański

Centrum Studiów Wyborczych UMK pod kierownictwem prorektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, świętowało 10-lecie swego istnienia. Jubileusz był celebrowany podczas konferencji zorganizowanej 1 lutego na Wydziale Prawa i Administracji UMK z okazji Światowego Dnia Wyborów.   

Przedmiotem obrad były aktualne problemy prawa wyborczego oraz zagadnienia partycypacji wyborczej. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się zarówno pochodzący z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju teoretycy wyborów, jak i przedstawiciele organów wyborczych i organów państwa. Nie zabrakło również członków organizacji międzynarodowych i pozarządowych, które zajmują się wyborami oraz reprezentantów władz samorządowych. W konferencji wzięli udział także doktoranci i studenci. Konferencję zorganizowali wspólnie: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Wydział Prawa i Administracji UMK oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK. 

Na program wydarzenia złożyły się: wystąpienia panelowe, jubileuszowe dyskusje oraz tradycyjny wykład im. prof. dr. Wacława Komarnickiego. Szczegóły:

- godz. 12:00-13:30 - I panel konferencyjny, prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, CSW UŁ:

  • prof. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, WPiA UMK: Judicialization of politics – konsekwencje dla prawa wyborczego;
  • prof. dr hab. Anna Rakowska-Trela, CSW UŁ: Zasada demokratycznego państwa prawnego a zmiany w prawie wyborczym;
  • dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, WPiA UWM: Kobiece oblicze wyborów parlamentarnych: przeszłość i teraźniejszość;
  • dyskusja.

- godz. 15:15-17:00 - II panel konferencyjny pt. Wokół wyborów i prawa wyborczego. Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego, prowadzący: dziekan WPiA UMK prof. dr hab. Zbigniew Witkowski:

  • prezentacja tomu wykładów;
  • dyskusja prelegentów Wykładów im. prof. dr. Wacława Komarnickiego.

- godz. 17:00-18:15 - Wykład im. prof. dr. Wacława Komarnickiego, prowadzący: prorektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik CSW UMK:

  • prof. dr hab. Marek Chmaj, Uniwersytet SWPS: Zasada tajności głosowania w Kodeksie wyborczym.

Obrady miały miejsce w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK przy ul. W. Bojarskiego 3 w Toruniu. W tym samym miejscu tuż przed konferencją odbyło się seminarium na temat Realizacji zasady wolnych wyborów w polskim prawie wyborczym. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego ELEKTOR, działającego przy CSW UMK. Rozpoczęło się o godz. 10:30 i było otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Centrum Studiów Wyborczych UMK — afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji UMK — koncentruje się na prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, doradczo-konsultacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej. Współpracuje z Państwową Komisją Wyborczą, Krajowym Biurem Wyborczym, Instytutem Spraw Publicznych, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) w Sztokholmie oraz z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką wyborczą. W CSW prowadzone są badania naukowe, powstają prace naukowe i ekspertyzy, organizowane są też konferencje. Powstają w nim prace magisterskie i doktorskie. Więcej na stronie: www.csw.umk.pl.

Światowy Dzień Wyborów przypada w pierwszy czwartek lutego każdego roku. Ideą święta jest umacnianie demokracji, poszerzanie wiedzy wyborczej oraz promowanie powszechnego udziału w głosowaniu. Na UMK w Toruniu jest organizowane od 2009 r. przez Centrum Studiów Wyborczych, przy wsparciu Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.