Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

10 lat Centrum Studiów Wyborczych

Zdjęcie ilustracyjne
Z okazji jubileszu powstała specjalna publikacja nt. prawa wyborczego fot. Andrzej Romański

Centrum Studiów Wyborczych UMK pod kierownictwem prorektora prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, świętowało 10-lecie swego istnienia. Jubileusz był celebrowany podczas konferencji zorganizowanej 1 lutego na Wydziale Prawa i Administracji UMK z okazji Światowego Dnia Wyborów.   

Przedmiotem obrad były aktualne problemy prawa wyborczego oraz zagadnienia partycypacji wyborczej. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się zarówno pochodzący z najważniejszych ośrodków akademickich w kraju teoretycy wyborów, jak i przedstawiciele organów wyborczych i organów państwa. Nie zabrakło również członków organizacji międzynarodowych i pozarządowych, które zajmują się wyborami oraz reprezentantów władz samorządowych. W konferencji wzięli udział także doktoranci i studenci. Konferencję zorganizowali wspólnie: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Wydział Prawa i Administracji UMK oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK. 

Na program wydarzenia złożyły się: wystąpienia panelowe, jubileuszowe dyskusje oraz tradycyjny wykład im. prof. dr. Wacława Komarnickiego. Szczegóły:

- godz. 12:00-13:30 - I panel konferencyjny, prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, CSW UŁ:

  • prof. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, WPiA UMK: Judicialization of politics – konsekwencje dla prawa wyborczego;
  • prof. dr hab. Anna Rakowska-Trela, CSW UŁ: Zasada demokratycznego państwa prawnego a zmiany w prawie wyborczym;
  • dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, WPiA UWM: Kobiece oblicze wyborów parlamentarnych: przeszłość i teraźniejszość;
  • dyskusja.

- godz. 15:15-17:00 - II panel konferencyjny pt. Wokół wyborów i prawa wyborczego. Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego, prowadzący: dziekan WPiA UMK prof. dr hab. Zbigniew Witkowski:

  • prezentacja tomu wykładów;
  • dyskusja prelegentów Wykładów im. prof. dr. Wacława Komarnickiego.

- godz. 17:00-18:15 - Wykład im. prof. dr. Wacława Komarnickiego, prowadzący: prorektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik CSW UMK:

  • prof. dr hab. Marek Chmaj, Uniwersytet SWPS: Zasada tajności głosowania w Kodeksie wyborczym.

Obrady miały miejsce w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK przy ul. W. Bojarskiego 3 w Toruniu. W tym samym miejscu tuż przed konferencją odbyło się seminarium na temat Realizacji zasady wolnych wyborów w polskim prawie wyborczym. Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego ELEKTOR, działającego przy CSW UMK. Rozpoczęło się o godz. 10:30 i było otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Centrum Studiów Wyborczych UMK — afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji UMK — koncentruje się na prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, doradczo-konsultacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej. Współpracuje z Państwową Komisją Wyborczą, Krajowym Biurem Wyborczym, Instytutem Spraw Publicznych, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) w Sztokholmie oraz z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką wyborczą. W CSW prowadzone są badania naukowe, powstają prace naukowe i ekspertyzy, organizowane są też konferencje. Powstają w nim prace magisterskie i doktorskie. Więcej na stronie: www.csw.umk.pl.

Światowy Dzień Wyborów przypada w pierwszy czwartek lutego każdego roku. Ideą święta jest umacnianie demokracji, poszerzanie wiedzy wyborczej oraz promowanie powszechnego udziału w głosowaniu. Na UMK w Toruniu jest organizowane od 2009 r. przez Centrum Studiów Wyborczych, przy wsparciu Państwowej Komisji Wyborczej oraz Krajowego Biura Wyborczego.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański] 10-lecie Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji (1.02.2018) [fot.Andrzej Romański]