ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Mariusz Kłoda
asystent
Katedra Prawa Handlowego i Morskiego

pokój: 136
tel.: 56 6114076
e-mail: mtkloda@umk.pl
www: https://www.linkedin.com/in/mtkłoda/
ORCID: 0000-0003-0547-8647

Zainteresowania:
prawo cywilne, prawo handlowe, prawo kosmiczne, prawo technologii rozproszonych rejestrów (blockchain), prawo AI

Mgr Mariusz T. Kłoda
Ukończył administrację (2006-2011) i prawo (2008-2013) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Praca magisterska pt. „Instytucja absolutorium w prawie polskim", napisana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Mirosława Bączyka, zdobyła nagrodę III stopnia w konkursie prac magisterskich toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji im. prof. dra hab. J. Białocerkiewicza oraz wyróżnienie w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2012/2013. W 2013 r. rozpoczął studia doktoranckie na WPiA UMK w Toruniu.
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego i bankowości, prowadzonych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Narodowy Bank Polski (2011 r.) oraz Szkoły Leszka Balcerowicza (2014 r.). Ukończył Kurs Prawa Porównawczego na WPiA UMK w Toruniu (2012 r.).
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.


Terminy konsultacji:
Uwaga!

Dyżury we wrześniu 2020 roku będą odbywały się we wtorki, godz. 9:00-10:00, w formie online - portal BigBlueButton, link: https://demo.bigbluebutton.org/gl/mtk-qrp-gu9

Uwaga! Ze względu na problemy tech. zw. z BigBlueButton zapraszam na dyżury na MS Teams. Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a41e85d67844545bfa80b1b3666c64a56%40thread.tacv2/conversations?groupId=eac00b3c-c58c-4e56-bf19-411705d15e89&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

Zapraszam również do kontaktu mailowego.Bibliografia