Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Mariusz Kłoda
asystent
Katedra Prawa Handlowego i Morskiego

pokój: 136
tel.: 56 6114076
e-mail: mtkloda@umk.pl
www: https://www.linkedin.com/in/mtkłoda/
ORCID: 0000-0003-0547-8647

Zainteresowania:
prawo cywilne, prawo handlowe, prawo bankowe, prawo kosmiczne, prawo nowych technologii


Mgr Mariusz T. Kłoda
Ukończył administrację (2006-2011) i prawo (2008-2013) na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Praca magisterska pt. „Instytucja absolutorium w prawie polskim", napisana pod kierunkiem Pana prof. dra hab. Mirosława Bączyka, zdobyła nagrodę III stopnia w konkursie prac magisterskich toruńskiego Wydziału Prawa i Administracji im. prof. dra hab. J. Białocerkiewicza oraz wyróżnienie w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego obronione w roku akademickim 2012/2013. W 2013 r. rozpoczął studia doktoranckie na WPiA UMK w Toruniu.
Absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego i bankowości, prowadzonych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Narodowy Bank Polski (2011 r.) oraz Szkoły Leszka Balcerowicza (2014 r.). Ukończył Kurs Prawa Porównawczego na WPiA UMK w Toruniu (2012 r.).
Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Członek Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020

poniedziałki: 14-15, gab. 136;
środy: 17-18, gab. 136. Uczestników Uniwersyteckiej Poradni Prawnej zapraszam na dyżury środowe.

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
10 listopada 2019 roku - 12:30-13:30, g. 136;
23 listopada 2019 roku - 12:00-13:00, g. 136;
14 grudnia 2019 roku - 12:00-13:00, g. 136;
11 stycznia 2020 roku - 9:00-10:00, g. 136.
Bibliografia