Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Daria Gęsicka
adiunkt
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

pokój: 116
tel.: +48 56-611-4099
fax: +48 56 611-40-05
e-mail: dgesicka@umk.pl
www: http://www.law.umk.pl/#2#dgesicka@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0497-9765

Zainteresowania:
prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja, nowe technologie, prawo w modzie, świadczenie usług drogą elektroniczną, prawo prywatne międzynarodowe

https://orcid.org/0000-0003-0497-9765

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilinego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego.

Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Prasowego i Wydawniczego prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej (obecnie Katedra Prawa Własności Intelektualnej) w UJ w Krakowie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Medycznego dla Prawników prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Ukończyła studia w ramach Summer Course on International Copyright Law prowadzonego przez Instytut Prawa Informacyjnego w Uniwersytecie w Amsterdamie. Absolwentka studiów podyplomowych "Ochrona własności intelektualnej" prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. W roku akademickim 2015/2016 odbyła staż podoktorski w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Związana z działalnością Koła Dóbr Niematerialnych działającego na WPiA UMK od 2010 roku. Opiekun naukowy Koła Naukowego Retoryki Sądowej od 2014 roku. Członek Kolegium Redakcyjnego Comparative Law Review (strona czasopisma: http://www.comparativelawreview.umk.pl/). Członek organizacji międzynarodowych ATRIP oraz INTA (członek Internet Committee 2018-2019). Juror w konkursie IP Challenge (2017).

Prowadzone zajęcia: ochrona własności intelektualnej, prawo cywilne, prawo rodzinne i spadkowe, podstawowe instytucje prawa cywilnego, gospodarka nieruchomościami, prawa autorskie i dobra osobiste w społeczeństwie informacyjnym, copyright law.

Inne: Magister filologii ze specjalnością filologia angielska (2011 r.)

 


Terminy konsultacji:
Gabinet/Room 116

Uprzejmie informuję, że dyżur zaplanowany na 24.01 nie odbędzie się. Za utrudnienia z tym związane przepraszam. W zamian zapraszam 26.01 w godz. 10.30-11.30.

Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020 (począwszy od 8.10) / Office hours during the winter term 2019/2020:

wtorki 12.50-13.50 / Tuesdays 12.50-1.50 PM
piątki 9.15-10.15 / Fridays 9.15-10.15 AM

DYŻURY W CZASIE SESJI ZIMOWEJ / OFFICE HOURS DURING THE WINTER EXAM SESSION

4.02 / 4 Feb – 9.30-10.30 AM
11.02 / 11 Feb - 9.30-10.30 AM
18.02 / 18 Feb - 9.30-10.30 AM

Daria Gęsicka***

In case of emergencies, contact me at: dgesicka@umk.pl

Bibliografia