ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Daria Różycka

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Integralność utworu.

Tytuł całości: Leksykon prawa własności intelektualnej, 100 podstawowych pojęć / pod red. Macieja Barczewskiego, Eweliny Kowalskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : 2019

Opis fizyczny: S. 34-37

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Zbiorowe zarządzanie.

Tytuł całości: Leksykon prawa własności intelektualnej, 100 podstawowych pojęć / pod red. Macieja Barczewskiego, Eweliny Kowalskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : 2019

Opis fizyczny: S. 245-250

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Wyczerpanie własności intelektualnej.

Tytuł całości: Leksykon prawa własności intelektualnej, 100 podstawowych pojęć / pod red. Macieja Barczewskiego, Eweliny Kowalskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : 2019

Opis fizyczny: S. 218-222

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Ustanie ochrony.

Tytuł całości: Leksykon prawa własności intelektualnej, 100 podstawowych pojęć / pod red. Macieja Barczewskiego, Eweliny Kowalskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : 2019

Opis fizyczny: S. 169-173

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 20]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Usługi telemedyczne jako usługi społeczeństwa informacyjnego.

Tytuł równoległy: Telemedicine as services provided by electronic means.

Tytuł całości: Telemedycyna i e-zdrowie, prawo i informatyka / red. Irena Lipowicz, Grażyna Szpor, Marek Świerczyński.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wolters Kluwer : 2019

Opis fizyczny: S. 66-88

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/29


Autorzy: Morawska-Zakroczymska Zuzanna, Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Case note to the judgment of the Court of Justice of 3 October 2019 in the case Eva Glawischnig-Piesczek v. Facebook Ireland, C-18/18.

Czasopismo: Comparative Law Review

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 25

Opis fizyczny: S. 345-356

Uwagi: 10.12775/CLR

Punktacja MNiSW: 40.000


7/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Odpowiedzialność operatorów platformy indeksującej pliki wymieniane w ramach sieci peer-to-peer : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 14.06.2017 r., C-610/15, Stichting Brein.

Czasopismo: Europejski Przegląd Sądowy

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (148)

Opis fizyczny: S. 41-47, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 11.000


8/29


Autorzy: Gęsicka Daria, Świderska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Dopuszczalność publikacji danych osobowych i wizerunku lekarza, przeciwko któremu toczy się postępowanie przed sądem lekarskim.

Czasopismo: Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 4 (179)

Opis fizyczny: S. 101-108

Punktacja MNiSW: 11.000


9/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Udostępnianie utworu publiczności poprzez zamieszczenie hiperłącza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tytuł całości: Experientia docet, księga jubileuszowa ofiarowana pani profesor Elżbiecie Traple / red. nauk. Piotr Kostański, Paweł Podrecki, Tomasz Targosz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wolters Kluwer : 2017

Opis fizyczny: S. 138-150

Punktacja MNiSW: 20.000


10/29


Autorzy: Andryszczak Marta, Badowiec Renata, Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Prawo, rodzina, praca / red. nauk. Marta Andryszczak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 265 s., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 253-265.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Costly but effective and proportionate? A few remarks on website blocking injunctions.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 135

Opis fizyczny: S. 161-177

Punktacja MNiSW: 13.000


12/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Intermediaries caught between a rock and a hard place : the case of website blocking and no general obligation to exercise control over the user-generated content.

Tytuł całości: Lawyers in the media society, the challenges of the media society / ed. by Ahti Saarenpää and Karolina Sztobryn.

Adres wydawniczy: Rovaniemi, Lapin Yliopisto : 2016

Opis fizyczny: S. 112-126

Punktacja MNiSW: 5.000


13/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wykorzystanie utworów muzycznych online zgodnie z przepisami Dyrektywy 2014/26/UE : organizacje radiowe i telewizyjne a pozostali dostawcy muzyki online.

Tytuł całości: Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE / red. nauk. Jakub Kępiński.

Adres wydawniczy: Poznań, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych : 2016

Opis fizyczny: S. 212-227, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


14/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Odpowiedzialność dostawców dostępu do bezprzewodowej sieci lokalnej wi-fi : wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15.09.2016 r. w sprawie C-484/14 Mc Fadden.

Czasopismo: Europejski Przegląd Sądowy

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 12

Opis fizyczny: S. 35-41

Punktacja MNiSW: 11.000


15/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Odpowiedzialność pośredników w komunikacji elektronicznej za treści (komentarze) użytkowników : glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2.02.2016 r. w sprawie Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete i Index.hu ZRT przeciwko Węgrom, skarga nr 22947/13.

Czasopismo: Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (169)

Opis fizyczny: S. 38-46

Punktacja MNiSW: 11.000


16/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Copyright law beyond borders? Evolution of the first sale doctrine in the copyright tradition legal systems : American and Canadian case study.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 131

Opis fizyczny: S. 144-159

Punktacja MNiSW: 13.000


17/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Much ado about the levy schemes.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 132

Opis fizyczny: S. 43-55

Punktacja MNiSW: 13.000


18/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: The judgment of the Polish Constitutional Tribunal of 23 June 2015 (no. SK 32/14) : case note (partially approving).

Czasopismo: Comparative Law Review

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 19

Opis fizyczny: S. 205-218

Uwagi: 10.12775/CLR

Punktacja MNiSW: 5.000


19/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Nakazy sądowe kierowane do pośredników w komunikacji elektronicznej.

Czasopismo: Kwartalnik Prawa Prywatnego

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 24 z. 2

Opis fizyczny: S. 443-461

Punktacja MNiSW: 8.000


20/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: O paradygmacie dozwolonego użytku prywatnego oraz opłatach reprograficznych słów kilka.

Czasopismo: Studia Iuridica Toruniensia

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 16

Opis fizyczny: S. 67-91, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SIT

Punktacja MNiSW: 5.000


21/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników.

Adres wydawniczy: Warszawa, LEX a Wolters Kluwer business : 2014

Opis fizyczny: 418 s.

Seria: (Monografie / Wolters Kluwer Polska)

Uwagi: Bibliogr. s. 391-401. Źródła internetowe s. 403-407.

Punktacja MNiSW: 20.000


22/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Rozwiązania problemu o dziełach osieroconych : czy wilk jest syty i owca cała?

Tytuł równoległy: Solutions to the Orphan Works Problem : is it a win-win situation?

Czasopismo: Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 3 nr 1

Opis fizyczny: S. 4-24, streszcz. ang.


23/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Publiczne udostępnianie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

Rocznik: 2014

Szczegóły: Z. 125

Opis fizyczny: S. 33-44, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


24/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Widowisko sportowe a prawo własności intelektualnej : wybrane problemy.

Tytuł całości: Polskie prawo cywilne wobec wyzwań współczesności / red.: Ewa Kabza, Katarzyna Krupa-Lipińska.

Adres wydawniczy: Toruń, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: S. 259-284

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.000


25/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkty lecznicze : zagadnienia wybrane.

Czasopismo: Prawo i Medycyna

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 15 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 189-208

Punktacja MNiSW: 7.000


26/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Projekt europejskiego kodeksu prawa autorskiego.

Czasopismo: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 11

Opis fizyczny: S. 133-149, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


27/29


Autorzy: Gęsicka Daria.

Tytuł oryginału: Odpowiedzialność dostawcy usług w sieci.

Tytuł równoległy: Internet service providers' liability.

Tytuł całości: Odpowiedzialność cywilna, materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów Studentów, Łódź, 10-12 października 2011 / pod red. Łukasza Jana Korporowicza, Marcina Kostwińskiego.

Adres wydawniczy: Łódź, Piktor : 2012

Opis fizyczny: S. 46-55, il.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Ku integracji prawa autorskiego : uwagi na temat głównych założeń Europejskiego Kodeksu Prawa Autorskiego.

Czasopismo: Europa (Wrocław)

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 8

Opis fizyczny: S. 125-131

Uwagi: IV Ogólnopolski Zjazd Internacjologów Studentów : materiały z konferencji, 27-28 maja 2011.


29/29


Autorzy: Gęsicka Daria Katarzyna.

Tytuł oryginału: Wykładnia pojęć w prawie autorskim.

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej

Rocznik: 2012

Szczegóły: Z. 117

Opis fizyczny: S. 66-77, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000