Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
adiunkt
Katedra Prawa Handlowego i Morskiego

pokój: 114
tel.: +48-56-611-4093
fax: +48-56-611-4005
e-mail: zpeplow@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4348-2962

Zainteresowania:
prawo morskie, sprzedaż międzynarodowa, arbitraż międzynarodowy, prawo turystyczne

Adiunkt w Zakładzie Prawa Morskiego w latach 2005-2012, od  października 2012 adiunkt; laureatka konkursu Sonata Bis 6 Narodowego Centrum Nauki (projekt badawczy nr 2016/22/E/HS5/00050), stypendystka  Polsko - Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w latach 2008-2009 (pobyt w  Centrum Prawa Morskiego Tulane Law School); Funduszu Stypendialnego i  Szkoleniowego EEA - Norway Grants (pobyt w Scandinavian Institutute of  Maritime Law Universiti of Oslo we wrześniu 2015 r. oraz grudniu 2016  r.); Funduszu dla Młodych Pracowników Naukowych (pobyt w Institute of  Maritime Law University of Southampton, 2008); Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu w latach 2004-2005; Rotary International (pobyt na  uniwersytetach Nowej Anglii, USA, 2007); uczestnik kursu Maritime Law  Course, Rodos, 2009; uczestnik kursu the 2005 International Business  and Trade Summer Law Progam, Catholic University of America, Kraków  2005; opiekun uczestników konkursu Willem C. Vis International  Commercial Arbitration Moot Court; członek Komisji Prawa Morskiego PAN  oraz Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego; od października 2015 r.  członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego; Wiceprezes Zarządu  Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego; arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. 


Terminy konsultacji:
Urlop wychowawczy
maternity leave

Bibliografia