ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska
adiunkt
Katedra Prawa Handlowego i Morskiego

pokój: 136
tel.: 56-611-40-76
e-mail: asl@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3234-2502

Zainteresowania:
prawo handlowe, prawo cywilne, prawo mieszkaniowe, prawo nieruchomości

Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska, radca prawny, pracownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UMK w Toruniu.
Absolwentka Wydziału Prawa UMK w Toruniu, Podyplomowych Studiów Prawa Handlowego oraz Studiów Europejskich w Europejskim Centrum Studiów Specjalnych przy UMK w Toruniu.
W latach 2001-2005 obyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, egzamin zawodowy zdała z wynikiem celującym. Została wpisana na listę radców prawnych pod numerem Tr-645. Od roku 2005 nieprzerwanie prowadzi praktykę w zawodzie radcy prawnego, zajmując się obsługą prawną spółek kapitałowych, osób fizycznych będących przedsiębiorcami a także fundacji, stowarzyszeń i zrzeszeń branżowych oraz licznych wspólnot mieszkaniowych.
Dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska w roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni. Jest uczestniczką i prelegentką licznych konferencji dla praktyków - zarządców nieruchomości. W ramach projektów Okręgowej Izby Radców Prawnych prowadzi zajęcia z podstaw prawa w szkołach podstawowych oraz średnich.
W obszarze zainteresowań naukowych dr Aleksandry Sikorskiej - Lewandowskiej znajduje się prawo handlowe oraz prawo mieszkaniowe. Jest autorką licznych publikacji oraz glos dotyczących tej tematyki.

 


Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze LETNIM:
wtorek g. 10.00-11.00
środa g. 11.30-12.30

dla studentów studiów niestacjonarnych:
09.05.2020 - g. 9.15-10.15

Proszę o kontakt poprzez pocztę elektroniczną.

W bazie expertus nie uwzględniono publikacji z lat 2003-2012

Bibliografia