ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/53


Autorzy: Kłoda Mariusz Tomasz, Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości : komentarz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : 2021

Opis fizyczny: XX, 224 s.

Seria: (Krótkie Komentarze Becka)

Uwagi: Bibliogr. s. XIX-XX. Indeks.

Punktacja MNiSW: 100.000


2/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Granice swobody kształtowania treści umowy o pośrednictwow obrocie nieruchomościami.

Czasopismo: Monitor Prawniczy

Rocznik: 2021

Szczegóły: R. 29 nr 2

Opis fizyczny: S. 102-108, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zmiana regulacji prawnych w zakresie egzekucji z nieruchomości mieszkalnych wprowadzona w związku ze stanem epidemii.

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2021

Szczegóły: nr 2 (270)

Opis fizyczny: S. 3-7

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 5.000


4/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Użytkowanie akcji.

Tytuł całości: Sto lat polskiego prawa handlowego, księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 1 / red. nauk. Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wolters Kluwer : 2020

Opis fizyczny: S. 1057-1071

Punktacja MNiSW: 20.000


5/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Mała wspólnota mieszkaniowa.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: 204 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 100.000


6/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Postulaty zmian w ustawie o własności lokali.

Tytuł całości: Własność lokali, teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta Kaźmierczyk, Ewelina BAdura.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : 2020

Opis fizyczny: S. 137-147

Seria: (Monografie Prawnicze)

Punktacja MNiSW: 20.000


7/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Legal status of housing communities in Poland.

Czasopismo: International Real Estate Review

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 23 no. 1

Opis fizyczny: S. 763-775

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


8/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Czy potrzebny jest rejestr wspólnot mieszkaniowych?

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1 (257)

Opis fizyczny: S. 23-25

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 5.000


9/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zarządca nieruchomości : zawód zderegulowany.

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 11 (267)

Opis fizyczny: S. 1-5

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 5.000


10/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spółka celowa z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 6 (262)

Opis fizyczny: S. 22-25

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 5.000


11/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zebranie roczne we wspólnocie mieszkaniowej a podejmowanie uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów : (rozwiązania na czas epidemii).

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 7 (263)

Opis fizyczny: S. 22-25

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 5.000


12/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Problemy z dochodzeniem roszczeń po nowelizacji przepisów KPC o doręczeniach.

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 9 (265)

Opis fizyczny: S. 4-6

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 5.000


13/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Legitymacja użytkownika akcji do zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń spółki akcyjnej.

Tytuł równoległy: Locus standi of a share usufructuary to challenge resolutions of the general meeting of a joint-stock company.

Czasopismo: Przegląd Prawa Handlowego

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 10 (338)

Opis fizyczny: S. 24-29, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


14/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Sytuacja prawna wierzyciela hipotecznego upadłej spółdzielni mieszkaniowej z uwzględnieniem ochrony uprawnionych do lokali.

Tytuł całości: Prawo handlowe, między teorią, praktyką a orzecznictwem : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi A. Strzępce / red. nauk. Piotr Pinior [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : 2019

Opis fizyczny: S. 355-364

Punktacja MNiSW: 20.000


15/53


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2019

Opis fizyczny: 161 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 159-162.


16/53


Autorzy: Daśko Natalia, Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: RODO w praktyce zarządcy nieruchomości.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2019

Opis fizyczny: 199 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 195-199.

Punktacja MNiSW: 100.000


17/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność w świetle przepisów polskiego prawa.

Tytuł równoległy: The legal nature of resolutions of the governing bodies of companies and their challengeability in the light of the provisions of Polish law.

Czasopismo: Acta Iuris Stetinensis

Rocznik: 2019

Szczegóły: Z. 27

Opis fizyczny: S. 155-169, streszcz. ang.

Uwagi: Toż w numerze anglojęzycznym: The legal nature of resolutions of the governing bodies of companies and their challengeability in the light of the provisions of Polish law. - Acta Iuris Stetinensis 2019, Z. 27, S. 151-166 [DOI: 10.18276/ais.2019.27-21]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


18/53


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie drugie - Nadużycia w spółkach", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5 kwietnia 2019 r.

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 309- 313


19/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wady budynku a wady lokalu : podmioty legitymowane do dochodzenia roszczeń.

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 3 (247)

Opis fizyczny: S. 4-9

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 5.000


20/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Określenie wysokości wynagrodzenia w przypadku umownego ustanowienia odpłatnej służebności.

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 7 (251)

Opis fizyczny: S. 8-11

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 5.000


21/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zarząd i zarządca we wspólnocie mieszkaniowej : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 26 stycznia 2017 r., I CZ 4/17.

Tytuł równoległy: Administration board and administrator in a housing community : commentary on Supreme Court Decision - Civil Chamber of 26 January 2017, I CZ 4/17.

Czasopismo: Orzecznictwo Sądów Polskich

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 63 z. 4

Opis fizyczny: S. 5-12, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 40.000


22/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy - Prawo przedsiębiorców.

Tytuł równoległy: Principles of pursuit of business activity in the light of the Entrepreneurs law act.

Czasopismo: Przegląd Prawa Handlowego

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 1 (317)

Opis fizyczny: S. 52-58, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 20.000


23/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej (zagadnienia wybrane).

Tytuł równoległy: Representation of tenant-owners' associations (selected issues).

Czasopismo: Przegląd Prawa Handlowego

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 10 (326)

Opis fizyczny: S. 54-56, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


24/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zakres zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej.

Tytuł równoległy: Scope of the legal capacity of a housing community.

Czasopismo: Przegląd Sądowy

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 28 nr 6

Opis fizyczny: S. 47-62, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 70.000


25/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nieważność uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.10.2017 r. (I PK 287/16).

Tytuł równoległy: Invalidity of a resolution of the supervisory board of a joint-stock company : a gloss to the judgment of the Supreme Court of 5 October 2017 (I PK 287/16).

Czasopismo: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 72 nr 7

Opis fizyczny: S. 27-33, streszcz. ang.

Uwagi: 0.33226/0137-5490

Punktacja MNiSW: 70.000


26/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Powstanie odrębnej własności lokalu z mocy prawa.

Czasopismo: Rejent

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 29 nr 7

Opis fizyczny: S. 89-106, strescz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


27/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Odpowiedzialność odszkodowawcza członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

Tytuł równoległy: Liability for damages of a board member of a housing community.

Czasopismo: Studia Iuridica Toruniensia

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 24

Opis fizyczny: S. 227-246, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SIT

Punktacja MNiSW: 40.000


28/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Charakter prawny uprawnienia do zaskarżania uchwał zgromadzeń przez radę nadzorczą i jej członków w świetle reguł ładu korporacyjnego.

Tytuł całości: Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej, w poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki / red. nauk. Katarzyna Bilewska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wolters Kluwer : 2018

Opis fizyczny: S. 271-280

Punktacja MNiSW: 20.000


29/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Spółka kapitałowa non profit.

Tytuł całości: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania / red. nauk. Józef Frąckowiak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wolters Kluwer : 2018

Opis fizyczny: S. 275-292

Seria: (Monografie / Wolters Kluwer Polska)

Punktacja MNiSW: 20.000


30/53


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Podstawowe instytucje prawa handlowego. T. 1.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora" : 2018

Opis fizyczny: 163, [1] s.

Uwagi: Bibliogr. s. 161-164.

Punktacja MNiSW: 100.000


31/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o uchylenie uchwały : wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2017 r., I ACa 1002/16.

Tytuł równoległy: Representation of residential community in the case for repealing of a resolution.

Czasopismo: Gdańskie Studia Prawnicze : przegląd orzecznictwa

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 85-94, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


32/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przez zarządcę : glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 9.02.2017 r., III CZP 106/16.

Tytuł równoległy: Property manager representing a tenant-owners' association : commentary on the Supreme Court resolution of 9 February 2017, III CZP 106/16.

Czasopismo: Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3 (178)

Opis fizyczny: S. 32-40, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 11.000


33/53


Autorzy: Zacharzewski Konrad, Sikorska-Lewandowska Aleksandra, Kłoda Mariusz Tomasz.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie z konferencji "Toruńskie Spotkania z Prawem Handlowym. Spotkanie pierwsze" (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 13 kwietnia 2018 r.).

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 263-269


34/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Stwierdzenie nieważności uchwał rady nadzorczej i zarządu spółdzielni mieszkaniowej : glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2014 r., I ACA 631/141 (aprobująca).

Tytuł równoległy: Statement on invalidity of a resolution of the supervisory board and management board of a housing cooperative : a gloss to the judgment of the Appeal Court in Warsaw as of 7 November 2014, I ACA 631/14 (approving gloss).

Czasopismo: Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 69-78, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


35/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Usuwanie awarii w nieruchomości wspólnej przez wspólnotę mieszkaniową : problem legitymacji procesowej.

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 11 (243)

Opis fizyczny: S. 15-17

Uwagi: 10.32027/NIER

Punktacja MNiSW: 1.000


36/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zgoda na sprzedaż alkoholu w nieruchomości wspólnej.

Czasopismo: Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2 (234)

Opis fizyczny: S. 33-40

Punktacja MNiSW: 1.000


37/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wpis w rejestrze przedsiębiorców podmiotu ujawnionego w rejestrze stowarzyszeń.

Czasopismo: Przegląd Prawa Publicznego

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 72-79, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 7.000


38/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Kierunki zmian ustawy o własności lokali.

Tytuł równoległy: Changes in the act of ownership of premises.

Czasopismo: Studia Iuridica Toruniensia

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 22

Opis fizyczny: S. 337-356, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SIT

Punktacja MNiSW: 5.000


39/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Uchwały właścicieli lokali : studium prawne.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo C. H. Beck : 2017

Opis fizyczny: XXXII, 304 s.

Seria: (Monografie Prawnicze)

Uwagi: Bibliogr. s. XIX-XXVII.

Punktacja MNiSW: 100.000


40/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Udział w nieruchomości wspólnej jako podstawa naliczenia opłat właściciela lokalu.

Czasopismo: Przegląd Sądowy

Rocznik: 2017

Szczegóły: R. 26 nr 5

Opis fizyczny: S. 62-77, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 11.000


41/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: The housing community in Polish law : methods of management of communal areas.

Czasopismo: Studia Iuridica Toruniensia

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 299-311, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SIT

Punktacja MNiSW: 5.000


42/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zabezpieczenie powództwa przez wstrzymanie wykonania uchwały odwołującej członka zarządu : glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 25.02.2016 r. (V ACz 108/16).

Czasopismo: Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4 (169)

Opis fizyczny: S. 30-37

Punktacja MNiSW: 11.000


43/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wstrzymanie skuteczności uchwały w przedmiocie zmian w składzie organów spółki kapitałowej.

Czasopismo: Monitor Prawa Handlowego

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 1-8, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


44/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Uprawnienia rolniczego zrzeszenia branżowego.

Czasopismo: Przegląd Prawa Rolnego

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 1 (18)

Opis fizyczny: S. 163-176, streszcz. ang., wł.

Punktacja MNiSW: 8.000


45/53


Autorzy: Kwaśniewski Zbigniew, Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wstrzymanie wykonania uchwały właścicieli lokali w postępowaniu zabezpieczającym na tle innych regulacji prawnych.

Czasopismo: Studia Iuridica Toruniensia

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 19

Opis fizyczny: S. 93-110, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SIT

Punktacja MNiSW: 5.000


46/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Nieważność uchwał właścicieli lokali.

Czasopismo: Państwo i Prawo

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 71 z. 2

Opis fizyczny: S. 71-81, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 13.000


47/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Legitymacja procesowa wspólnoty mieszkaniowej : wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r., I CSK 379/12.

Czasopismo: Gdańskie Studia Prawnicze : przegląd orzecznictwa

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 31-40, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


48/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Wspólnota mieszkaniowa - przesyłanie głosów przez internet : glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2013 r., V ACa 110/13.

Czasopismo: Monitor Prawniczy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 22 nr 24

Opis fizyczny: S. 1319-1324, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


49/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Charakter prawny uchwały właścicieli lokali.

Czasopismo: Przegląd Sądowy

Rocznik: 2014

Szczegóły: R. 23 nr 6

Opis fizyczny: S. 101-113, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


50/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Przesłanki oraz tryb pozbawienia właściciela prawa do lokalu w prawie polskim i niemieckim.

Czasopismo: Studia Prawnicze

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (198)

Opis fizyczny: S. 7-38

Punktacja MNiSW: 5.000


51/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Sankcje wadliwych uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych i spółdzielni.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora" : 2013

Opis fizyczny: 425 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 409-421

Punktacja MNiSW: 20.000


52/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Niepodzielność prawa głosu współwłaścicieli lokalu : glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 r., III CZP82/12.

Czasopismo: Monitor Prawniczy

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 21 nr 24

Opis fizyczny: S. 1328-1332, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


53/53


Autorzy: Sikorska-Lewandowska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Sprzeczność uchwały rady nadzorczej ze statutem spółki lub spółdzielni.

Czasopismo: Przegląd Prawa Handlowego

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 11 (255)

Opis fizyczny: S. 42-46, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000