ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

pokój: 240, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4062
e-mail: msobczyk@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1828-7914

Zainteresowania:
prawo rzymskie, w szczególności prawo zobowiązań, historia prawa prywatnego, prawo cywilne, komparatystyka prawnicza. Badania naukowe koncentruję na problematyce bezpodstawnego wzbogacenia, zarówno w prawie rzymskim, późniejszej historycznej ewolucji tej instytucji, jak i w prawie cywilnym.

Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 dyżuruję w czwartki w godz. 13.15-14.00.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy