Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marek Sobczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

pokój: 240
tel.: +48-56-611-4062
fax: +48-56-611-4005
e-mail: msobczyk@umk.pl

Zainteresowania:
prawo rzymskie, w szczególności prawo zobowiązań, historia prawa prywatnego, prawo cywilne, komparatystyka prawna. Swe badania naukowe koncentruję na problematyce bezpodstawnego wzbogacenia, zarówno w prawie rzymskim, późniejszej historycznej ewolucji tej instytucji, jak i w prawie cywilnym.

Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20 dyżuruję we wtorki o godz. 12.00 w pok. 240.
Marek Sobczyk
Bibliografia