ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Marzenna Rasztubowicz
starszy specjalista
Dziekanat Wydziału, Administracja WPiA

pokój: 15, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4122
fax: +48-56-611-4002
e-mail: mara@law.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy