Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Łukasz Maszewski
adiunkt
Katedra Prawa Administracyjnego

pokój: 195
tel.: +48-56-611-4139
fax: +48-56-611-4005
e-mail: maszewski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1920-6805

Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent studiów prawniczych, studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych, Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UE i studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego. Były pracownik administracji rządowej.

Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień administracyjnoprawnych obowiązków związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (w tym reglamentacji działalności gospodarczej), planowania przestrzennego, dróg publicznych oraz informatyzacji administracji publicznej.

Od maja 2015 r. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich dla kierunków administracja i europeistyka.

 


Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,
Terminy moich dyżurów to:
wtorki godz. 12-14,
środy godz. 11-12.

W przypadku zmian terminów dyżurów informację umieszczę na stronie pracownika w usos oraz na stronie wydziału.
Łukasz Maszewski

Bibliografia