ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Łukasz Maszewski
adiunkt
Katedra Prawa Administracyjnego

pokój: 195, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4139
fax: +48-56-611-4005
e-mail: maszewski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1920-6805

Zainteresowania:
Prawo i postępowanie administracyjne, w tym informatyzacja administracji publicznej, legislacja administracyjna, reglamentacja działalności gospodarczej, prawna regulacja zarządzania drogami publicznymi.

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent studiów prawniczych, studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych, Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego UE i studiów podyplomowych Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego. Były pracownik korpusu służby cywilnej.
Specjalizuje się w problematyce prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnoprawnych obowiązków związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej (w tym rejestracji oraz reglamentacji działalności gospodarczej), realizacji zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami publicznymi (w tym w formie partnerstwa publiczno-prywatnego) oraz legislacji administracyjnej.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców. Studium administracyjnoprawne”.
Od maja 2015 r. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich dla kierunku administracja.

 Terminy konsultacji:
Dyżury p. 195 w:
środy 9.30 i czwartki 14.30.

Dla studentów studiów niestacjonarnych s. 195:
22 kwietnia godz. 13-14
17 czerwca godz. 13-14

Podczas dyżurów możliwy jest także kontakt telefoniczny oraz na MS TEAMS (maszewski@o365.umk.pl), kod do zespołu: c0z3x9l. Uprzejmie proszę o wcześniejsze przesłanie wiadomości mailowej w sprawie planowanego spotkania zdalnego.

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki można zostawiać w informacji wydziałowej na moje nazwisko, wysłać pocztą tradycyjną na moje nazwisko i adres wydziału (87-100 Toruń, ul. W. Bojarskiego 3 - proszę sobie wcześniej zrobić kopię zapasową tych dokumentów w postaci skanów bądź kserokopii) oraz wsunąć pod drzwiami do p. 195 przy okazji jak Państwo będą na wydziale (bez związku z wyznaczonymi terminami konsultacji).

Zobacz profil w Bazie Wiedzy